Status AEO upoważniony przedsiębiorca

Cena szkolenia 950 zł netto 

Przywileje dla firm posiadających status AEO są przewidziane w przepisach unijnego kodeksu celnego. Chociaż samo posiadanie statusu AEO nie jest wymagane prawnie, jednak dla firmy uczestniczącej w międzynarodowym obrocie towarowym jest rozwiązaniem dającym ogromne możliwości w wielu obszarach. Są nimi nie tylko operacje logistyczno-transportowe, ale przede wszystkim związane z przepływem gotówki i uproszczeniem formalności celno-podatkowych.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę  o tym jakie warunki i kryteria muszą być spełnione by uzyskać status AEO, jakie korzyści i przywileje przysługują firmie, jak wygląda procedura ubiegania się o status AEO oraz jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, a także jak zarządzać statusem AEO, by uniknąć ryzyka jego cofnięcia.

Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych

Program szkolenia

 1. Status AEO – Upoważniony Przedsiębiorca
 • Geneza wprowadzenia statusu AEO
 • Podstawa prawna
 • System AEO na świecie
 1. Rodzaje statusu AEO
 • AEOC – Uproszczenia Celne
 • AEOS – Bezpieczeństwo i Ochrona
 • AEOF – Uproszczenia Celne oraz Bezpieczeństwo i Ochrona
 1. Role przedsiębiorstw w międzynarodowym łańcuchu dostaw
 1. Warunki i kryteria przyznawania statusu AEO
 • Brak naruszeń przepisów prawa celnego i podatkowego
 • Wysoki poziom kontroli operacji i przepływu towarów
 • Wypłacalność
 • Praktyczne standardy w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • Bezpieczeństwo i ochrona
 1. Ułatwienia i przywileje AEO
 • Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy
 • Obowiązki i uprawnienia organów celnych
 1. Uproszczenia celne dla AEO
 1. Procedura ubiegania się o status AEO
 • Wniosek o AEO
 • Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy oraz wymagane dokumenty
 • Postępowanie audytowe
 1. Zarządzanie pozwoleniem AEO
 • System bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Polityka Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Kontrola wewnętrzna
 1. Ponowny audyt spełnienia warunków i kryteriów przez posiadacza AEO
 • Wymagane dokumenty do ponownego audytu
 1. Przypadki cofnięcia statusu AEO
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników

W celu ustalenia terminu szkolenia napisz do mnie na adres: kontakt@prawo-celne.pl