Szkolenie “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca”

Dostępne terminy: 5 czerwca 2023 r.
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, godz. 9:00 – 15:00 (8 godzin dydaktycznych).
Cena szkolenia 750 zł + VAT (922,50 zł z VAT).

Szkolenie “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” jest skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, łańcuchem dostaw oraz za sprawy celne i podatkowe. Szkolenie dedykowane jest również osobom kierującym firmą logistyczną, spedytorską i transportową.

Status AEO ma na celu zabezpieczenie międzynarodowego łańcucha dostaw pod względem operacji celnych oraz wymiany handlowej towarów. Posiadanie statusu AEO przez firmę to nie tylko prestiż znalezienia się wśród grona przedsiębiorców wiarygodnych z punktu widzenia przestrzegania przepisów celnych i podatkowych, ale także ułatwienia i przywileje, dające oszczędność czasu i pieniędzy.

Przywileje dla firm posiadających status AEO, wynikają bezpośrednio z przepisów prawa celnego, tj. unijnego kodeksu celnego. Chociaż samo posiadanie statusu AEO nie jest wymagane prawnie, jednak dla firmy uczestniczącej w międzynarodowym obrocie towarowym jest rozwiązaniem dającym ogromne możliwości w wielu obszarach. Są nimi nie tylko operacje logistyczno-transportowe, ale przede wszystkim związane z przepływem gotówki i uproszczeniem formalności celno-podatkowych. 

Szkolenie “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” – dlaczego warto?

Szkolenie “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” to specjalistyczny kurs dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać status AEO (Authorized Economic Operator). Jest to wyróżnienie przyznawane przez władze celne Unii Europejskiej, które pozwala na uzyskanie preferencyjnych warunków w handlu międzynarodowym. Szkolenie składa się z kilku części, w których omawiane są m.in. zagadnienia związane z celną kontrolą bezpieczeństwa, kryteriami uzyskania statusu AEO, zasadami przepływu towarów przez granice UE oraz procedurami celno-skarbowymi. Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat wymogów, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o status AEO, a także poznają praktyczne aspekty związane z tym wyróżnieniem. Szkolenie obejmuje także analizę rzeczywistych studiów przypadku (case study) oraz omówienie konkretnych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie ubiegania się o status AEO.

Korzyści płynące ze szkolenia “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca”

Uzyskanie statusu AEO daje przedsiębiorcom wiele korzyści, m.in. uproszczenia procedur celnych, zmniejszenie kosztów transportu, możliwość korzystania z preferencyjnych stawek celnych czy większą pewność co do bezpieczeństwa przesyłek. Dlatego też, szkolenie “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w międzynarodowym handlu. Szkolenie pozwala na skuteczne przygotowanie pracownika na dowolnym szczeblu organizacji, gwarantując mu zarówno pozyskanie wiedzy od podstaw, jak i pogłębienie i poszerzenie już posiadanych kwalifikacji o nowe umiejętności. Celem jest ubieganie się o status AEO, które będzie korzyścią dla całego przedsiębiorstwa.

Jeśli interesuje Cię uzyskanie statusu AEO i chcesz poznać wszelkie szczegóły związane z tym wyróżnieniem, to zapraszam do udziału w proponowanym szkoleniu. Moje wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczne kwalifikacje pozwolą Ci zdobyć niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności. Z przyjemnością udzielę też odpowiedzi na wszelkie pytania oraz rozwieję ewentualne wątpliwości.

Business Training – doświadczenie i profesjonalizm

Szkolenia dot. prawa celnego m.in. szkolenie “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” to moja praca i pasja, którą z powodzeniem realizuję od lat. Dzięki mnie firmy uzyskują kontrolę nad procesami celnymi oraz tworzą ogromne oszczędności, dzięki uproszczeniom celnym i AEO. Jestem pewna, że wyższa świadomość celna pracowników przekłada się na lepszą obsługę klienta, a co za tym idzie – na tworzenie sprawniejszego, nowocześniejszego i bardziej konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Moim zadaniem jest nie tylko nauka rozumienia przepisów, ale nade wszystko, pozyskanie umiejętności i jak efektywnie stosować je w codziennej pracy. Moją misją jest umożliwienie każdemu uczestnikowi szkolenia na w pełni samodzielne i bezwysiłkowe odnajdywane się w przypisywanych mu sprawach celnych. Skrócenie czasu odprawy celne, uproszczenie procesów celnych czy poprawne sporządzanie dokumentacji celnej to tylko niektóre z tych zadań.

Moje #celneszkolenia prowadzę ciekawie, prosto i w zrozumiały dla każdego sposób, nie zapominając o tym, że to merytoryczność jest priorytetem. Szkolenie “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” jest tego doskonałym dowodem i przykładem skutecznej realizacji misji. Business Training zaufało wiele osób, a zadowoleni kursanci pozyskaną wiedzę każdego dnia wdrażają w życie. Ty także możesz dołączyć do tego grona. Poznaj szczegóły naszego szkolenia!

Podczas szkolenia online “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu:

 • warunków i kryteriów, które muszą być spełnione by uzyskać status AEO,
 • korzyściach i przywilejach przysługującym firmie, posiadającej status AEO
 • etapów i procedury ubiegania się o status AEO
 • dokumentów, które należy dołączyć do wniosku,
 • odpowiednim zarządzaniu statusem AEO, eliminującym ryzyka cofnięcia statusu AEO.

Program szkolenia online “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” obejmuje:

1 – Status AEO – Upoważniony Przedsiębiorca

 • Geneza wprowadzenia statusu AEO
 • Podstawa prawna
 • System AEO na świecie

2 – Rodzaje statusu AEO

 • AEOC – Uproszczenia Celne
 • AEOS – Bezpieczeństwo i Ochrona
 • AEOF – Uproszczenia Celne oraz Bezpieczeństwo i Ochrona

3 – Role przedsiębiorstw w międzynarodowym łańcuchu dostaw

4 – Warunki i kryteria przyznawania statusu AEO

 • Brak naruszeń przepisów prawa celnego i podatkowego
 • Wysoki poziom kontroli operacji i przepływu towarów
 • Wypłacalność
 • Praktyczne standardy w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • Bezpieczeństwo i ochrona

5 – Ułatwienia i przywileje AEO

 • Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy
 • Obowiązki i uprawnienia organów celnych

6 – Uproszczenia celne dla AEO

7 – Procedura ubiegania się o status AEO

 • Wniosek o AEO
 • Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy oraz wymagane dokumenty
 • Postępowanie audytowe

8 – Zarządzanie pozwoleniem AEO

 • System bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Polityka Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Kontrola wewnętrzna

9 – Ponowny audyt spełnienia warunków i kryteriów przez posiadacza AEO

 • Wymagane dokumenty do ponownego audytu

10 – Przypadki cofnięcia statusu AEO

11 – Odpowiedzi na pytania uczestników


AGENDA* szkolenia “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca”:

8:45 – 9:00 – logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – moduł szkoleniowy

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – moduł szkoleniowy

12:15 – 13:00 – przerwa

13:00 – 15:00 – moduł szkoleniowy

* Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.


Cena szkolenia “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” wynosi:

 • 750 zł + VAT – przy zapisie 1 osoby
 • 690 zł + VAT od osoby – przy zapisie 2 osób (5% zniżki)
 • 675 zł + VAT od osoby – przy zapisie 3 osób (10% zniżki)
 • 637 zł + VAT od osoby – przy zapisie 4 i więcej osób (15% zniżki)

W cenie szkolenia otrzymasz:

materiały szkoleniowe w formacie pdf

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu


O prowadzącej – mgr inż. Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska