Szkolenie online “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca”

Szkolenie online “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, łańcuchem dostaw oraz za sprawy celne i podatkowe. Szkolenie skierowane jest również do osób kierujących firmą logistyczną, spedytorską i transportową.

Status AEO ma na celu zabezpieczenie międzynarodowego łańcucha dostaw pod względem operacji celnych oraz wymiany handlowej towarów. Posiadanie statusu AEO przez firmę to nie tylko prestiż znalezienia się wśród grona przedsiębiorców wiarygodnych z punktu widzenia przestrzegania przepisów celnych i podatkowych, ale także ułatwienia i przywileje, dające oszczędność czasu i pieniędzy.

Przywileje dla firm posiadających status AEO wynikają bezpośrednio z przepisów prawa celnego, tj. unijnego kodeksu celnego. Chociaż samo posiadanie statusu AEO nie jest wymagane prawnie, jednak dla firmy uczestniczącej w międzynarodowym obrocie towarowym jest rozwiązaniem dającym ogromne możliwości w wielu obszarach. Są nimi nie tylko operacje logistyczno-transportowe, ale przede wszystkim związane z przepływem gotówki i uproszczeniem formalności celno-podatkowych.  

Podczas szkolenia online “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu:

 • warunków i kryteriów, które muszą być spełnione by uzyskać status AEO,
 • korzyściach i przywilejach przysługującym firmie, posiadającej status AEO
 • etapów i procedury ubiegania się o status AEO
 • dokumentów, które należy dołączyć do wniosku,
 • odpowiednim zarządzaniu statusem AEO, eliminującym ryzyka cofnięcia statusu AEO.

Program szkolenia online “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca” obejmuje 10 modułów”:

 1. Status AEO – Upoważniony Przedsiębiorca
 • Geneza wprowadzenia statusu AEO
 • Podstawa prawna
 • System AEO na świecie
 1. Rodzaje statusu AEO
 • AEOC – Uproszczenia Celne
 • AEOS – Bezpieczeństwo i Ochrona
 • AEOF – Uproszczenia Celne oraz Bezpieczeństwo i Ochrona
 1. Role przedsiębiorstw w międzynarodowym łańcuchu dostaw
 2. Warunki i kryteria przyznawania statusu AEO
 • Brak naruszeń przepisów prawa celnego i podatkowego
 • Wysoki poziom kontroli operacji i przepływu towarów
 • Wypłacalność
 • Praktyczne standardy w zakresie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • Bezpieczeństwo i ochrona
 1. Ułatwienia i przywileje AEO
 • Obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy
 • Obowiązki i uprawnienia organów celnych
 1. Uproszczenia celne dla AEO
 2. Procedura ubiegania się o status AEO
 • Wniosek o AEO
 • Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy oraz wymagane dokumenty
 • Postępowanie audytowe
 1. Zarządzanie pozwoleniem AEO
 • System bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Polityka Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Kontrola wewnętrzna
 1. Ponowny audyt spełnienia warunków i kryteriów przez posiadacza AEO
 • Wymagane dokumenty do ponownego audytu
 1. Przypadki cofnięcia statusu AEO
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników

AGENDA szkolenia “Status AEO – upoważniony przedsiębiorca”:

Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych. Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

8:45 – 9:00 – logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – moduł szkoleniowy

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – moduł szkoleniowy

12:15 – 12:45 – przerwa na lunch

12:45 – 14:15 – moduł szkoleniowy


W cenie szkolenia otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe w formacie pdf
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu