Pobierz Darmową Checklistę 10 Kluczowych Kroków Do Prawidłowej Dokumentacji Celnej

Szkolenie “System Intrastat w praktyce – deklaracja od podstaw”

Cena szkolenia: 750 zł + 23% VAT (922,50 zł z VAT)
Czas trwania: godz. 9:00 – 16:00, 1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych)
Terminy w 2024 roku: 20 maja, 7 czerwca, 8 lipca, 7 sierpnia, 24 września, 14 października, 6 listopada, 2 grudnia
Miejsce: Online w czasie rzeczywistym (Platforma ClickMeeting)
Ocena szkolenia: ⭐⭐⭐⭐⭐

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu online “System Intrastat w praktyce – deklaracja od podstaw”, prowadzonym w czasie rzeczywistym, które nie tylko pozwoli Ci zrozumieć wszelkie kwestie związanie z Systemem INTRASTAT, ale również zyskać praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania i wysyłania deklaracji, obsługi aplikacji Ist@t, unikania błędów w deklaracji oraz najnowszych i planowanych zmian w przepisach. 

Podczas szkolenia omówię podstawowe informacje dotyczące transakcji wewnątrzunijnych podlegających deklaracji INTRASTAT oraz podstawowe obowiązki podmiotów wynikające z przepisów prawa celnego. Przedstawię jak krok po kroku wygląda sporządzanie danych deklaracji oraz pokażę i omówię przykładowe zgłoszenia Intrastat. Nauczę Cię jak wypełniać poszczególne pola deklaracji, kiedy i jak sporządzić korektę zgłoszenia, a także jak poprawnie klasyfikować towary oraz jak określać ich wartość i pochodzenie. Wyjaśnię różnicę w wypełnianiu deklaracji w zależności od przekroczonego progu oraz omówię obsługę aplikacji ist@t.

Kto skorzysta ze szkolenia “System INTRASTAT w praktyce – deklaracja od podstaw”?

Weź udział w szkoleniu jeśli:

 • Masz zamiar zacząć przygotowywać i wysyłać deklarację i nie wiesz jak, a zależy Ci na uzyskaniu samodzielności
 • Jesteś osobą odpowiedzialną za sprawozdawczość INTRASTAT i potrzebne Ci usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy
 • Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących przygotowywania i wysyłania deklaracji
 • Chcesz być na bieżąco w aktualnych przepisach prawa celnego dotyczących systemu Intrastat

Co obejmuje program szkolenia “System Intrastat w praktyce – deklaracja od podstaw”:

Program obejmuje cały proces sporządzania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawidłową klasyfikacją celną, pochodzeniem towarów, warunków handlowych Incoterms 2020, wartością fakturową i statystyczną towarów, a także obsługą aplikacji ist@t. 

Szczegóły szkolenia “System Intrastat w praktyce – deklaracja od podstaw”:

 • progi statystyczne Intrastat dla przywozu i wywozu towarów
 • rodzaje obrotów handlowych podlegających sprawozdawczości INTRASTAT (WDT, WNT)
 • forma zgłoszeń Intrastat, zgłoszenia zerowe,
 • przedstawicielstwo celne, rejestracja w usłudze e-Klient (PUESC)
 • INCOTERMS – warunki dostawy towarów
 • rodzaje transakcji na potrzeby sprawozdawczości Intrastat
 • klasyfikacja celna towarów wg Wspólnej Taryfy Celnej i Nomenklatury Scalonej, pochodzenie towarów, wartość fakturowa i wartość statystyczna towarów
 • korekta zgłoszenia i kontrola celno-skarbowa zgłoszenia Intrastat
 • obsługa aplikacji ist@t, służąca do sporządzania deklaracji Intrastat
 • uproszczenia w Intrastat
 • najnowsze zmiany w zasadach sporządzania deklaracji

Szczegółowy program szkolenia “System INTRASTAT w praktyce – deklaracja od podstaw”:

1 – System Intrastat

 • Podstawa prawna (przepisy unijne i krajowe)
 • Inne regulacje

2 – Zgłoszenie Intrastat

 • Okres sprawozdawczy
 • Terminy dokonywania zgłoszeń
 • Progi statystyczne

3 – Obowiązek sprawozdawczy

 • Osoba zobowiązana
 • Istnienie obowiązku sprawozdawczego
 • Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
 • Wyłączenia podmiotowe

4 – Przedstawicielstwo celne w ramach sprawozdawczości Intrastat

 • Pełnomocnictwo Intrastat
 • Rejestracja na PUESC

5 – Forma zgłoszeń Intrastat

 • Przesyłanie zgłoszenia
 • Komunikaty generowane przez PUESC po wysłaniu zgłoszenia
 • Komunikaty generowane przez system AIS-Intrastat po wysłaniu zgłoszenia

6 – Kontrola organów celno-skarbowych

 • Komórki Intrastat w IAS
 • Procedura upominawcza
 • System kar organów celno-skarbowych

7 – Unia Europejska

 • Terytorium statystyczne UE
 • Rodzaje transakcji w wymianie handlowej
 • Rodzaje obrotów handlowych
 • Wyłączenia przedmiotowe
 • Przypadki szczególne

8 – Przygotowanie zgłoszenia Intrastat

 • Zakres danych wymaganych do zgłoszenia Intrastat
 • Obsługa aplikacji ist@t w zakresie wygenerowania pliku xml i xst deklaracji Intrastat zgłoszenia pierwotnego oraz korekty zgłoszenia
 • Praktyczne przygotowanie deklaracji z wykorzystaniem przykładowych danych statystycznych

9 – Zasady wypełniania poszczególnych pól zgłoszenia

 • Dane w zgłoszeniu Intrastat i zakres zgłoszenia w zależności od progu statystycznego i rodzaju obrotu
 • POLE 1 – Okres sprawozdawczy
 • POLE 2 – Rodzaj deklaracji (zgłoszenie pierwotne, korekta zgłoszenia Intrastat, zastąpienie zgłoszenia w całości, zgłoszenie zerowe)
 • POLE 3 – Kod jednostki, do której składane jest zgłoszenie
 • POLE 4 – Odbiorca/Nadawca i POLE 5 – Przedstawiciel
 • POLE 21 – Wypełniający
 • POLE 6 – Łączna wartość fakturowa, POLE 7 – Łączna wartość statystyczna, POLE 8 – Łączna liczba pozycji oraz POLE 9 – Nr pozycji
 • POLE 11–Kod kraju dostawy dla PRZYWOZU/ wysyłki dla WYWOZU
 • POLE 13 – Kod rodzaju transakcji (przed i po zmianach przepisów)
 • POLE 19 – Wartość fakturowa w zgłoszeniu
 • POLE 10 – Opis towaru i POLE 14 – Kod towaru
 • POLE 16 – Kod kraju pochodzenia
 • POLE 17 – Masa netto (w kg) oraz POLE 18 – Ilość w uzupełniającej jednostce miary
 • POLE 12 – Kod warunków dostawy, POLE 15 – Kod rodzaju transportu oraz POLE 20 – Wartość statystyczna towarów w Intrastat (przywóz i wywóz)
 • POLE 22 – Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta

10 – Błędy w Intrastat

11 – Uproszczenia w Intrastat

W ramach szkolenia otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe w pdf (prezentacja, przykładowy raport transakcji, zestaw danych wejściowych do deklaracji, przykładową deklarację w pdf i xml)
 • certyfikat udziału w szkoleniu

Harmonogram szkolenia*:

8:45 – 9:00 – Czas na logowanie się uczestników
9:00 – 10:30 – Moduł szkoleniowy
10:30 – 10:45 – Przerwa
10:45 – 12:15 – Moduł szkoleniowy
12:15 – 12:45 – Przerwa
12:45 – 14:15 – Moduł szkoleniowy
14:15 – 14:30 – Przerwa
14:30 – 16:00 – Moduł szkoleniowy

Podane w harmonogramie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

Jak się zapisać na szkolenie?

Zapisz się w wybrany przez siebie sposób: poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online lub pobranie, wypełnienie i przesłanie na adres kontakt@prawo-celne.pl karty zapisu w formacie .doc


Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Kowalska
Twoje wsparcie w sprawach celnych!

Tel. (+48) 514-925-140
E-mail: kontakt@prawo-celne.pl

Szkolenia z zakresu prawa celnego to moja codzienność. Od wielu lat z powodzeniem uczę rozumieć przepisy, a przede wszystkim, jak skutecznie wykorzystywać je w codziennej pracy. Moim celem jest to, by każdy uczestnik szkolenia mógł w pełni samodzielnie i bez wysiłku odnajdywać się w dedykowanych mu sprawach celnych. Moje #celneszkolenia są prowadzone w sposób ciekawy, prosty i zrozumiały dla każdego, a jednocześnie wciąż niezwykle merytoryczny. Szkolenie INTRASTAT „System INTRASTAT w praktyce – deklaracja od podstaw” jest tego doskonałym dowodem. Co więcej, Business Training posiada grono zadowolonych kursantów, którzy pozyskaną wiedzę każdego dnia wdrażają w życie. 

Bądź na bieżąco – poznaj najnowsze zmiany w przepisach Intrastat!

Nie masz czasu czytać oferty szkolenia? Zobacz film promujący szkolenie “System Intrastat w praktyce – deklaracja od podstaw” i posłuchaj o korzyściach płynących z udziału w szkoleniu!
Czy wiesz, że... System Intrastat zbiera dane statystyczne dotyczące wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej, które nie są przedmiotem zgłoszenia celnego. Jeśli interesuje Cię szkolenie dotyczące zasad wymiany towarowej z krajami trzecimi, rodzajami i przebiegiem procedur celnych oraz dokumentami, które dołączamy do zgłoszenia celnego, zapraszam Cię na szkolenia z podstaw prawa celnego, czyli szkolenie: “Prawo celne w praktyce – dokumentacja i procedury celne od podstaw” lub szkolenie “Zgłoszenie celne – dokumenty, procedury, postępowanie”.