Pobierz Darmową Checklistę 10 Kluczowych Kroków Do Prawidłowej Dokumentacji Celnej

Szkolenie: “Prawo celne w praktyce – dokumentacja i procedury celne od podstaw”

Dostępne terminy w 2024 r.: 29 maja, 15 lipca, 16 października, 26 listopada
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, godz. 9:00 – 16:00 (8 godzin dydaktycznych).
Cena szkolenia 890 zł + 23% VAT (1 094,70 zł z VAT). Miejsce: Online w czasie rzeczywistym (Platforma ClickMeeting)
Ocena szkolenia: ⭐⭐⭐⭐⭐

W obecnych czasach modele biznesowe przedsiębiorstw opierają się na międzynarodowym łańcuchu dostaw. Chęć rozwoju i zwiększenia wartości przedsiębiorstwa wymusza konieczność szukania nowych, tańszych źródeł surowców oraz nowych rynków zbytu na całym świecie.

Nieodzownym czynnikiem handlu międzynarodowego są regulacje prawa celnego, ponieważ uczestnictwo w międzynarodowym łańcuchu dostaw wiąże się z koniecznością prawidłowego wypełniania formalności celnych, czyli operacji, które muszą być załatwione w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego, a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Brak znajomości podstawowych zagadnień związanych z przepisami prawa celnego, międzynarodowego obrotu handlowego, podstaw funkcjonowania w handlu zagranicznym z punktu widzenia formalności celnych może być źródłem niepotrzebnych błędów w dokumentacji celnej i podatkowej, problemów związanych z odprawą celną oraz frustracji odpowiedzialnych za nie pracowników.

Zdobądź praktyczną wiedzę o tym, jak wygląda postępowanie w międzynarodowej wymianie towarowej związane z prawem celnym, podatkiem VAT oraz ograniczeniami w obrocie towarowym, a także możliwościami jakie dają przepisy celne, by formalności stały się prostsze, a czas odprawy krótszy.


Kto skorzysta ze szkolenia “Prawo celne w praktyce – dokumentacja i procedury celne od podstaw”

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm produkcyjnych, logistycznych i transportowych, związanych z łańcuchem dostaw, tj. działu zakupów, sprzedaży, logistyki, spedycji, księgowości, obsługi celnej.

Weź udział w szkoleniu jeśli:

 • Zajmujesz się eksportem towarów, ale czujesz, że brak Ci wiedzy związanej z obrotem towarowym w handlu zagranicznym
 • Szukasz nowych źródeł dostaw surowców, ale nie wiesz z czym wiąże się import towarów z krajów trzecich
 • Pracujesz pod presją czasu i stresuje Cię brak wiedzy związanej z odprawą celną, formalnościami celnymi w imporcie, eksporcie lub tranzycie
 • Zależy Ci na tym, żeby poznać podstawy prawa celnego by móc rozwijać siebie, swój zespół oraz swoją firmę

Jak zapisać się na szkolenie?

Zapisz się w wybrany przez siebie sposób: poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online lub pobranie, wypełnienie i przesłanie na adres kontakt@prawo-celne.pl karty zapisu w formacie .doc


Szczegóły szkolenia “Prawo celne w praktyce – dokumentacja i procedury celne od podstaw”

Program szkolenia obejmuje podstawy prawa celnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

 • importem, eksportem oraz tranzytem towarów (tranzyt unijny T1, T2, WPT)
 • zgłoszeniem celnym (przebieg, dołączone dokumenty, najważniejsze pola SAD, kontrola celno-skarbowa)
 • wymaganą dokumentacją celną (EAD, TAD, LRN, MRN, IE599, ZC299)
 • zmian w handlu Unii Europejskiej z Wielką Brytanią
 • uproszczeń celnych związanych z odprawą celną towarów
 • rejestracją w usłudze e-Klient (PUESC)

Podczas szkolenia omówię podstawowe informacje dotyczące obsługi celnej w Polsce i Unii Europejskiej oraz podstawowe definicje wynikające z przepisów prawa celnego. Przedstawię jak krok po kroku wygląda odprawa celna oraz pokażę i omówię przykładowe zgłoszenia celne. Dowiesz się również co dzieje się z towarem od momentu zakupu od dostawcy do momentu dostawy do magazynu surowców odbiorcy towarów. Pomogę Ci zrozumieć na czym polegają procedury specjalne na przykładzie uszlachetniania czynnego i tranzytu, abyś mógł z nich korzystać w swojej firmie.


Program szkolenia “Prawo celne w praktyce – dokumentacja i procedury celne od podstaw”:

1 – PODSTAWY STOSOWANIA PRAWA CELNEGO

 • Źródła prawa celnego (unijne i krajowe)
 • Unia celna Unii Europejskiej
 • Status AEO – podstawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Odpowiedzialność celna przedsiębiorców

2 – PODSTAWY OBSŁUGI CELNEJ W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Właściwość rzeczowa i miejscowa
 • Rodzaje przedstawicielstwa celnego
 • Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC, E-klient, EORI)

3 – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWA CELNEGO

 • Transakcje w międzynarodowej wymianie handlowej
 • Status celny towarów (unijny i nieunijny)
 • Dozór celny
 • Miejsce uznane do odpraw celnych
 • Dług celny w przywozie (należności celno-podatkowe)
 • Rodzaje stawek celnych
 • Zabezpieczenia należności celno-podatkowych

4 – DOKUMENTOWANIE ORAZ PRZEBIEG PROCEDUR CELNYCH

 • Rodzaje procedur celnych (zwykłe i specjalne)
 • Przebieg procedury wywozu
 • Przywóz towarów z krajów trzecich
 • Tranzyt towarów (tranzyt unijny T1, T2, WPT, karnety TIR, ATA)
 • Procedury specjalne
 • Dysponowanie towarami
 • Brexit – najważniejsze postanowienia

5 – ZGŁOSZENIE CELNE

 • Jednolity Dokument Administracyjny (SAD)
 • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego
 • Ograniczenia i zakazy w przywozie i wywozie towarów
 • Zasady przemieszczania DMO
 • Uproszczone zgłoszenie celne
 • Potwierdzenie wywozu na podstawie dokumentów alternatywnych
 • Przechowywanie dokumentów
 • Kontrola zgłoszenia celnego

6 – ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW


Harmonogram szkolenia*:

8:45 – 9:00 – Czas na logowanie się uczestników
9:00 – 10:30 – Moduł szkoleniowy
10:30 – 10:45 – Przerwa
10:45 – 12:15 – Moduł szkoleniowy
12:15 – 12:45 – Przerwa
12:45 – 14:15 – Moduł szkoleniowy
14:15 – 14:30 – Przerwa
14:30 – 16:00 – Moduł szkoleniowy

Podane w harmonogramie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.


Wymagania sprzętowe

Aby w pełni skorzystać z udziału w szkoleniu, potrzebny Ci będzie:

 • Komputer lub laptop z dostępem do Internetu.
 • Zainstalowana przeglądarka internetowa.
 • Dostęp do mikrofonu i kamery internetowej.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij i prześlij formularz zapisu na szkolenie

Zarejestruj się już dziś!

Zainwestuj w rozwój swojej kariery zawodowej!


Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Kowalska
Twoje wsparcie w sprawach celnych!

Tel. (+48) 514-925-140
E-mail: kontakt@prawo-celne.pl