Pobierz Darmowy Ebook “Rozwój Kompetencji w Logistyce i HR: Budowanie Środowiska Pracy Przyszłości”

Szkolenie: “Pochodzenie towarów i kody taryfy celnej”

Dostępne terminy:
16 lipca 2024 r.
17 października 2024 r.
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, godz. 9:00 – 16:00 (8 godzin dydaktycznych).
Cena szkolenia 750 zł + VAT (922,50 zł z VAT).

Kto skorzysta ze szkolenia “Pochodzenie towarów i kody taryfy celnej”?

Szkolenie “Pochodzenie towarów” pozwoli Ci uzyskać odpowiedź na wiele pytań. Istnieją dwa rodzaje pochodzenia towarów: pochodzenie niepreferencyjne i preferencyjne pochodzenie towarów. Niestety takie nazewnictwo może być mylące, bo w pierwszej chwili nasuwa się myśl, że jedno wyklucza drugie, a to nie jest prawda. Czy wiesz, że każdy towar posiada zawsze pochodzenie niepreferencyjne, a preferencyjne pochodzenie towaru ma miejsce tylko w określonych sytuacjach? Może się zdarzyć również tak, że ten sam towar ma inne pochodzenie niepreferencyjne i równocześnie inne pochodzenie preferencyjne. Istnieje też taka możliwość, że ten sam towar będzie miał inne pochodzenie preferencyjne przy wysyłce do różnych krajów trzecich. Fakt ten wynika z różnicy pomiędzy regułami pochodzenia, czyli wymaganiami, jakie musi spełnić przetworzenie towaru, zawartymi w umowach Unii Europejskiej z różnymi krajami trzecimi.

Nic więc dziwnego, że osoby, które spotykają się z pochodzeniem towarów i prawem celnym w swojej pracy zawodowej są zdezorientowane i niepewne swoich działań. Tym bardziej, jeśli stają przed wyzwaniem wykonania kalkulacji pochodzenia, czyli sprawdzenia spełnienia reguły pochodzenia i wystawienia świadectwa pochodzenia, czyli dokumentu, który uprawni odbiorcę towarów do obniżenia stawki celnej w imporcie. Bardzo często jest też tak, że zaczynamy interesować się pochodzeniem towarów, kiedy nasi klienci z Unii Europejskiej proszą nas o wystawienie jednorazowej lub długoterminowej deklaracji dostawcy i zupełnie nie wiemy, od czego zacząć, który druk deklaracji wybrać i jak go wypełnić. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że nie wolno nam wystawiać żadnych dokumentów preferencyjnych bez uprzedniego sprawdzenia, czy reguły pochodzenia są spełnione, tylko dlatego, że prosi nas o to klient.

Co zyskasz podczas szkolenia “Pochodzenie towarów i kody taryfy celnej”?

Dlatego warto zapoznać się z tematyką pochodzenia towarów i nauczyć się działać samodzielnie. Taką możliwość daje udział w szkoleniu “Pochodzenie towarów”. Po ukończeniu warsztatów uzyskasz poczucie spokoju oraz satysfakcję, dzięki pewności, że postępujesz zgodnie z prawem celnym. Twoi klienci z Unii Europejskiej oraz krajów trzecich będą zadowoleni z pomocy i informacji, którą im zaoferujesz, dzięki wiedzy i umiejętnościom oraz samodzielności, którą uzyskasz. Postępowanie zgodnie z prawem celnym i wiedza na temat możliwości, jakie dają nam przepisy dotyczące preferencyjnego pochodzenia towarów, pozwoli na to, aby w firmie, w której pracujesz sprzedawać więcej towarów, dzięki tańszym preferencyjnym surowcom w imporcie oraz konkurencyjnym cenom oferowanym odbiorcom w eksporcie i dostawach WDT.

Obszary prawa celnego tj. pochodzenie towarów oraz klasyfikacja celna mają bezpośredni wpływ na prawidłowe ustalenie wysokości stawki celnej w imporcie, zatem powinny być brane pod uwagę w kalkulacji ceny gotowego produktu. Podczas szkolenia “Pochodzenie towarów” uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie ustalania kodu taryfy celnej i obsługi systemu ISZTAR 4, określania odpowiednich reguł pochodzenia oraz wymagań dotyczących świadectw pochodzenia, deklaracji eksportera, jednorazowych i długoterminowych deklaracji dostawcy potwierdzających preferencyjne i pochodzenie towarów.

Szkolenie “Pochodzenie towarów i kody taryfy celnej” – poznaj szczegóły!

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie klasyfikacji celnej oraz pochodzenia towarów. Uczestnicy dowiedzą się jakie elementy mają wpływ na wysokość stawki celnej w imporcie oraz jakie korzyści wynikają z systemu preferencji Unii Europejskiej, a także jakie znaczenie ma zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej firmy. Szkolenie “Pochodzenie towarów” skierowane jest do wszystkich pracowników firm produkcyjnych i handlowych, związanych z łańcuchem dostaw (działu zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem wiedzy z zakresu preferencyjnego pochodzenia towarów oraz chcesz poznać wszystkie szczegóły z nim związane, to polecam wzięcie udziału w szkoleniu. Dzięki mojemu doświadczeniu i specjalistycznym kwalifikacjom będziesz miał możliwość zdobycia niezbędnej biegłości i praktycznych umiejętności. Chętnie też odpowiem na Twoje pytania z zakresu różnych obszarów prawa celnego i pochodzenia towarów oraz rozwieję ewentualne wątpliwości. Zapraszam do kontaktu!

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm produkcyjnych i handlowych, związanych z łańcuchem dostaw (działu zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

Program szkolenia obejmuje dokładne omówienie zasad ustalania taryfikacji celnej, czyli prawidłowych kodów CN oraz pochodzenia towarów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

 • regułami pochodzenia, czyli ustaleniem takiego przetworzenia surowców, które zmieni pochodzenie produktów gotowych
 • dokumentowaniem pochodzenia niepreferencyjnego
 • dokumentowaniem pochodzenia preferencyjnego w handlu z krajami Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi
 • wykorzystywaniem kontyngentów taryfowych do obniżenia stawek celnych
 • systemu preferencji Unii Europejskiej
 • oferowanych przez Komisję Europejską oraz Krajową Administrację Skarbową darmowych programów do automatycznego sprawdzania kodów taryfy celnej, stawek celnych oraz reguł pochodzenia towarów
 • zmian w handlu Unii Europejskiej z Wielką Brytanią
 • możliwościach w handlu z Ukrainą
 • uproszczeń celnych związanych z pochodzeniem towarów
 • ustalaniem kodów taryfy celnej towarów (Systemy HS, CN, TARIC, ISZTAR 4)
 • płaszczyznami zarządzania pochodzeniem towarów w celu obniżenia kosztów zakupu surowców oraz ceny gotowego produktu w działalności produkcyjnej lub handlowej przedsiębiorstwa

Zapisz się na szkolenie “Pochodzenie towarów i kody taryfy celnej” jeśli:

 • zależy Ci na zdobyciu wiedzy dotyczącej stawek celnych i innych elementów mających wpływ na wysokość cła w imporcie
 • chcesz posiadać praktyczną wiedzę na temat określania kodów taryfy celnej oraz reguł pochodzenia, a także prawidłowego dokumentowania pochodzenia
 • chcesz dowiedzieć się w jaki sposób pochodzenie towarów wpływa na kalkulację ceny gotowego produktu i jaki ma wpływ na kształtowanie konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa

PROGRAM szkolenia “Pochodzenie towarów i kody taryfy celnej”:

1 – MIĘDZYNARODOWY OBRÓT TOWAROWY

 • Podstawa prawa unijnego i krajowego
 • Podstawowe zagadnienia praca celnego
 • Płaszczyzny zarządzania pochodzeniem towarów
 • Wpływ klasyfikacji celnej i pochodzenia towarów na stawki celne w imporcie

2 – WPROWADZENIE DO KLASYFIKACJI TARYFOWEJ TOWARÓW

 • Taryfa celna Unii Europejskiej, Nomenklatura scalona (CN), System Zharmonizowany (HS)
 • Przeglądarka taryfowa PUESC
 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury scalonej

3 – ZASADY OKREŚLANIA I POTWIERDZANIA POCHODZENIA NIEPREFERENCYJNEGO

 • Klauzula Największego Uprzywilejowania
 • Reguły niepreferencyjnego pochodzenia towarów
 • Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów

4 – ZASADY OKREŚLANIA I POTWIERDZANIA POCHODZENIA PREFERENCYJNEGO

 • System preferencji Unii Europejskiej
 • Reguły preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Zasady obowiązujące przy potwierdzaniu preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Dokumenty potwierdzające preferencyjne pochodzenie towarów (świadectwa pochodzenia EUR.1)
 • Uproszczenia w zakresie pochodzenia (deklaracja eksportera)
 • Kumulacja pochodzenia
 • Deklaracje dostawcy: jednorazowa, długoterminowa, INF4
 • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu WIP

5 – ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW


Business Training – profesjonalizm, wiedza i doświadczenie

Moja codzienna praca to organizowanie szkoleń dotyczących prawa celnego, w tym szkolenia “Pochodzenie towarów i kody taryfy celnej”. Dzięki mnie firmy zyskują kontrolę nad procesami celnymi i m.in. tworzą istotne oszczędności. Wszystko dlatego, że wierzę, iż poprawa wiedzy pracowników w zakresie prawa celnego prowadzi do lepszej obsługi klientów i tworzy bardziej efektywne, nowoczesne i konkurencyjne przedsiębiorstwo.

Nie tylko uczę przepisów, ale przede wszystkim pomagam uczestnikom szkoleń w zdobyciu umiejętności stosowania ich w praktyce. Moją misją jest umożliwienie każdemu uczestnikowi samodzielnego i łatwego poruszania się w sprawach celnych. Szkolenie “Pochodzenie towarów i kody taryfy celnej” jest tego doskonałym przykładem. Forma szkolenia to odpowiedź na potrzeby tych osób, które nie są w stanie lub nie mają czasu skorzystać np. ze stacjonarnych kursów. Korzystanie z pomocy i wsparcia profesjonalistów to przywilej, na który możesz sobie pozwolić teraz nawet wówczas, gdy Twoja wygoda wciąż jest dla Ciebie priorytetem.

Moje #CelneSzkolenia prowadzone są w ciekawy, prosty i zrozumiały dla każdego sposób. Dla mnie zawsze przekazanie wiedzy jest priorytetem – niezależnie czy jest to szkolenie zdalne, czy stacjonarne. Do dzisiejszego dnia wiele osób zaufało Business Training i zdobytą wiedzę wykorzystuje skutecznie w swojej pracy. Ty też możesz dołączyć do tej grupy. Zapraszam serdecznie do zapoznania się ze szczegółami proponowanego szkolenia! Prawo celne i pochodzenie towarów nie ma przede mną tajemnic – niedługo może nie mieć również przed Tobą. 

Harmonogram szkolenia*:

8:45 – 9:00 – Czas na logowanie się uczestników
9:00 – 10:30 – Moduł szkoleniowy
10:30 – 10:45 – Przerwa
10:45 – 12:15 – Moduł szkoleniowy
12:15 – 12:45 – Przerwa
12:45 – 14:15 – Moduł szkoleniowy
14:15 – 14:30 – Przerwa
14:30 – 16:00 – Moduł szkoleniowy

Podane w harmonogramie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

Wymagania sprzętowe

Aby w pełni skorzystać z udziału w szkoleniu, potrzebny Ci będzie:

 • Komputer lub laptop z dostępem do Internetu.
 • Zainstalowana przeglądarka internetowa.
 • Dostęp do mikrofonu i kamery internetowej.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij i prześlij formularz zapisu na szkolenie

Zarejestruj się już dziś!

Zainwestuj w rozwój swojej kariery zawodowej!


Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Kowalska
Twoje wsparcie w sprawach celnych!

Tel. (+48) 514-925-140
E-mail: kontakt@prawo-celne.pl