Pobierz Darmową Checklistę 10 Kluczowych Kroków Do Prawidłowej Dokumentacji Celnej

Wsparcie Indywidualne

Skorzystaj z mojego wsparcia, by sprawnie nadzorować procesy celne, zapewnić poprawną dokumentację celną oraz wprowadzać rozwiązania, które usprawnią Twoją Firmę i pomogą Ci oszczędzać czas i pieniądze.

Sprawdź w czym mogę pomóc Tobie

Dedykowane Szkolenia Wewnętrzne

Konsultacje w Sprawach Celnych

Wnioski do Organów Celnych

Pochodzenie Towarów
i Klasyfikacja Celna

Status AEO Upoważniony Przedsiębiorca

Deklaracja Intrastat
Outsourcing Usług

Co musisz wiedzieć o zgodności celnej?

Prawo celne jest prawem unijnym, które obowiązuje w sposób jednolity we wszystkich Krajach Członkowskich Unii. Formalności celne związane z przywozem towarów na obszar celny Unii Europejskiej, wywozem towarów z UE do krajów trzecich oraz tranzytem towarów nieunijnych po obszarze celnym Unii mogą wydawać się skomplikowanym i stresującym obowiązkiem.

Przedsiębiorcy biorący udział w międzynarodowym obrocie towarowym są zobowiązani do prawidłowego stosowania przepisów celnych i podatkowych oraz zabezpieczenia łańcucha dostaw w ramach swojej działalności. Kontrole celne w imporcie towarów zapobiegają przed napływem do Unii Europejskiej towarów niebezpiecznych i niespełniających wymogów. W eksporcie towarów kontrole celne służą przeciwdziałaniu nielegalnemu wywozowi towarów strategicznych, czyli towarów z listy uzbrojenia oraz podwójnego zastosowania, czyli takich towarów, które mogłyby służyć do nielegalnych działań wojskowych.

Zgodność celna to właśnie przestrzeganie przepisów prawa celnego i prawidłowe wypełnianie formalności celnych.

Odpowiedzialność importera w międzynarodowym łańcuchu dostaw może dotyczyć między innymi:

 • ustalenia przeznaczenia celnego w sposób prawidłowy
 • zgłoszenia importowanych towarów do odprawy celnej w wyznaczonym terminie i poprawnego wypełnienia danych w zgłoszeniu, a także dołączenia prawidłowych dokumentów (zwłaszcza w przypadku zastosowania preferencyjnej stawki celnej)
 • stosowania polityki handlowej (np. ceł antydumpingowych) oraz zakazów i ograniczeń, jeśli dotyczą one importowanych towarów
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przyjęcia towaru, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych i manipulacjami towarem, aż do momentu zakończenia odprawy celnej.

Odpowiedzialność eksportera w międzynarodowym łańcuchu dostaw może dotyczyć między innymi:

 • prawidłowości zgłoszenia wywozowego oraz jego terminowego złożenia, jeżeli zgłoszenie wywozowe jest składane przez eksportera
 • złożenia zgłoszenia wywozowego zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danych
 • realizacji formalności wywozowych, zgodnie z przepisami celnymi, w tym polityką handlową oraz zakazami i ograniczeniami
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dostawy towarów do agenta, przewoźnika lub spedytora  celnego

Konsekwencjami dla przedsiębiorcy nieprzestrzegania zgodności celnej mogą być nie tylko kary grzywny, ale również kontrole celno-skarbowe, wzrost kosztów handlu międzynarodowego, opóźnienia i zakłócenia dostaw lub odebranie pozwoleń celnych.

 • zaangażować doświadczonego specjalistę, który pomoże w spełnieniu wymagań
 • skupić się na procesach celnych, zarządzaniu ryzykiem, kontrolach wewnętrznych i środkach mogących zmniejszyć występowanie ryzyka niezgodności celnej
 • wprowadzić system procedur wewnętrznych, dzięki którym określi strategie i celne przestrzegania przepisów celnych, prowadzenia samokontroli i zapobiegania występowania incydentów
 • upewnić się, że wszyscy pracownicy mają dostęp do wiedzy celnej i na bieżąco uczestniczą w szkoleniach z prawa celnego

W ramach współpracy indywidualnej pomogę Ci:

 • sprawdzić w jakim stopniu w Twojej firmie przestrzegane są przepisy prawa celnego i wyeliminować miejsca największego ryzyka.
 • prawidłowo i bezbłędnie wypełniać deklaracje celne i deklaracje Intrastat
 • prawidłowo określać elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego (wartość celna, kod CN, pochodzenie towarów) i potwierdzać je odpowiednimi dokumentami
 • zadbać o prawidłowość i kompletność dokumentacji celnej
 • ustalić indywidualny system uproszczeń celnych, dzięki któremu skrócisz czas i uprościsz proces odprawy celnej i zaczniesz oszczędzać, wypełnić, złożyć wnioski i uzyskać pozwolenia na uproszczenia (miejsce uznane do odpraw celnych, zabezpieczenie generalne, procedury uproszczone, procedury specjalne, status AEO)
 • napisać i wprowadzić procedury wewnętrzne, które pomogą Ci wprowadzić porządek w przestrzeganiu prawa celnego
 • skomponować zestaw szkoleń wewnętrznych dla pracowników, którego celem jest podniesienie świadomości celnej, lepsza współpraca wewnętrzna oraz obsługa klienta
 • odpowiedzieć na Twoje pytania i rozwiązać wątpliwości związane z przepisami prawa celnego.

Masz pytania lub propozycję współpracy?

Zadzwoń do mnie lub napisz

Agnieszka Kowalska
Twoje wsparcie w sprawach celnych!


Tel. (+48) 514-925-140
E-mail: kontakt@prawo-celne.pl