Pobierz Darmowy Ebook “Rozwój Kompetencji w Logistyce i HR: Budowanie Środowiska Pracy Przyszłości”

Encyklopedia celna

Chcesz poznać przepisy prawa celnego, bo martwisz się, że w Twojej firmie coś może pójść nie tak, jak trzeba?
Nie przejmuj się, trafiłeś we właściwe miejsce!
A może tak jak ja lubisz uczyć się nowych rzeczy, stale podnosić swoje kompetencje i odczuwasz satysfakcję, kiedy możesz się rozwijać? Wspaniale!

Kompendium wiedzy celnej to miejsce pełne skondensowanej wiedzy i inspiracji. Tutaj poznasz nie tylko podstawy, ale także nauczysz się jak wykorzystywać przepisy, by z sukcesem rozwijać swoją firmę!

Dlaczego warto znać przepisy prawa celnego?

Firma, która zajmuje się obrotem towarowym musi spełniać wymagania stawiane przez różnego rodzaju unijne lub krajowe przepisy prawa, m. in. prawa celnego i podatkowego. Wydaje się, że jest ich sporo, warto więc wiedzieć, że w ramach swobody przepływu towarów w całej Unii funkcjonują jednolite przepisy celne, tj. unijny kodeks celny wraz z przepisami delegowanymi i wykonawczymi. Jednym z celów wprowadzenia jednolitych przepisów prawa celnego jest doprowadzenie do wysokiego poziomu bezpieczeństwa w funkcjonowaniu unii celnej, czyli zabezpieczenie międzynarodowego łańcucha dostaw przed skutkami działalności organizacji terrorystycznych i przestępczych.

Prowadząc firmę produkcyjną powinno nam zatem zależeć na tym, aby umieć określić obszary swojej działalności, na które należy zwracać szczególną uwagę, by tworzyć bezpieczny łańcuch dostaw. Obszary te wynikają głównie z roli, jaką firma pełni w międzynarodowym łańcuchu dostaw. To właśnie rola w globalnym łańcuchu dostaw definiuje nam odpowiedzialność za formalności celne, czyli wszystkie sprawy, które trzeba załatwić, aby mieć zgodność z przepisami prawa celnego.

Role przedsiębiorstw w międzynarodowym łańcuchu dostaw to:

  • producent
  • importer
  • eksporter
  • prowadzący skład celny
  • przedstawiciel w sprawach celnych
  • spedytor
  • przewoźnik
  • inne osoby, np. operatorzy terminali, dokerzy, linia żeglugowa, osoby pakujące ładunki

Co zatem jest ważne i kogo powinno to interesować?

Firma produkcyjna ze względu na charakter swojej działalności jest specyficznym miejscem pracy. Jej struktura jest zbudowana z wielu działów lub zespołów, które tworzą wewnętrzny łańcuch dostaw. Łańcuch ten powinien być uporządkowany w taki sposób, żeby przepływ towaru pomiędzy kolejnymi działami firmy był zoptymalizowany i funkcjonalny. Powodzenie działalności firmy w dużym stopniu zależy od współpracy wewnątrzzakładowej pracowników. Chodzi tu nie tylko o sprawny przepływ towarów, ale także przepływ informacji i kontrolę nad towarem celnym. Zabezpieczenie firmy przed niezgodnością przestrzegania przepisów i wynikającą z niej groźbą poniesienia konsekwencji prawnych jest wspólnym celem każdego działu wewnętrznego firmy.

Sprawa się trochę bardziej komplikuje jeśli uświadomimy sobie, że nie możemy skupiać się wyłącznie na wewnętrznym przepływie towarów lub informacji, ponieważ, jak pisałam wyżej, jesteśmy również częścią międzynarodowego łańcucha dostaw. Zatem powodzenie działalności firmy będzie zależało także od poziomu wiedzy pracowników z zakresu formalności celnych, który ja nazywam świadomością celną pracowników. Z mojego doświadczenia wynika, że im wyższa świadomość celna w zakładzie, tym mniej stresu związanego ze swoimi obowiązkami odczuwają pracownicy. Jeśli pracownicy zostali dobrze przeszkoleni pod względem praktycznego zastosowania prawa celnego w firmie produkcyjnej, będą dokładnie wiedzieć na co zwracać uwagę, kogo powiadomić jeśli wystąpi problem oraz jakie informacje są szczególnie ważne dla innych pracowników lub kontrahentów.

#CelneNewsy, o których warto wiedzieć