“Procedury celne: zwykłe, specjalne i uproszczone”

Dostępne terminy w 2023 roku: 22 lutego, 26 kwietnia
Czas trwania: 
1 dzień szkoleniowy, godz. 9:00 – 15:00 (8 godzin dydaktycznych)
Cena szkolenia 
750 zł + VAT (922,50 zł z VAT)

“Procedury celne: zwykłe, specjalne i uproszczone” to szklenie z cyklu CUSTOMS ADVANCED dla produkcji, które może być elementem zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Zostało utworzone z myślą o pracownikach firm biorących udział w międzynarodowej wymianie towarowej.

Szkolenie to kompendium wiedzy na temat praktycznego zastosowania wszystkich procedur celnych, czyli procedur zwykłych (dopuszczenie do swobodnego obrotu oraz wywóz) oraz specjalnych (tranzyt, składowanie celne i wolne obszary celne, uszlachetnianie czynne i bierne, końcowe przeznaczenie i odprawa czasowa.

W ramach procedur zwykłych opisuje zagadnienia związane z importem, eksportem oraz tranzytem towarów, zgłoszeniem celnym, wymaganą dokumentacją celną (EAD, TAD, LRN, MRN, IE599, ZC299).

W ramach procedur specjalnych opisuje proces od momentu starania się o uzyskanie pozwolenia, poprzez odpowiednią organizację procesu celnego i dostosowanie procedur wewnętrznych w firmie, dokumentację wymaganą do prawidłowej ewidencji procedur, aż po jej rozliczenie w urzędzie celnym.

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę o tym, jakie rodzaje procedur dopuszcza unijny kodeks celny, jakie warunki i kryteria należy spełnić, aby móc stosować procedury specjalne, jak wewnętrznie zorganizować proces celny w przedsiębiorstwie, wdrażając procedury specjalne, a także jak prawidłowo rozliczać procedury w urzędzie celnym. 

Program szkolenia “Procedury celne: zwykłe, specjalne i uproszczone”

1. Regulacje prawne:

 • Prawo unijne
 • Prawo krajowe

2. Podstawowe pojęcia prawa celnego

 • Status celny towarów
 • Dozór celny
 • Zgłoszenia celne

3. Procedury zwykłe

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wywóz towarów

4. Procedury specjalne

 • Tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny
 • Składowanie celne
 • Wolne obszary celne
 • Uszlachetnianie czynne
 • Uszlachetnianie bierne
 • Końcowe przeznaczenie
 • Odprawa czasowa

5. Uproszczenia celne w zakresie stosowania procedur celnych

 • Rodzaje uproszczeń celnych
 • Kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych

6. Uzyskanie pozwoleń na procedury specjalne

 • Procedura uzyskania pozwolenia i terminy wydania decyzji
 • Warunki dokonania zmiany wydanego pozwolenia.
 • Pozwolenie z mocą wsteczną i pozwolenie uproszczone

7. Zabezpieczenia generalne do procedur specjalnych

 • Rodzaje zabezpieczeń i warunki uzyskania pozwolenia
 • Rozliczanie zabezpieczeń generalnych

8. System RPS – nowy elektroniczny system do rozliczania procedur specjalnych

9. Odpowiedzi na pytania uczestników

AGENDA* szkolenia “Procedury celne: zwykłe, specjalne i uproszczone”:

8:45 – 9:00 – Czas na logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – Pierwsza porcja wiedzy celnej

10:30 – 10:45 – Przerwa na kawę

10:45 – 12:15 – Druga porcja wiedzy celnej

12:15 – 12:45 – Przerwa na lunch

12:45 – 14:15 – Trzecia porcja wiedzy celnej

14:15 – 14:30 – Przerwa na spacer

14:30 – 15:00 – Odpowiedzi na pytania uczestników

* Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

Cena szkolenia “Procedury celne: zwykłe, specjalne i uproszczone” wynosi:

 • 750 zł + VAT – przy zapisie 1 osoby
 • 690 zł + VAT od osoby – przy zapisie 2 osób (5% zniżki)
 • 675 zł + VAT od osoby – przy zapisie 3 osób (10% zniżki)
 • 637 zł + VAT od osoby – przy zapisie 4 i więcej osób (15% zniżki)

W cenie szkolenia otrzymasz:

materiały szkoleniowe w formacie pdf

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

wsparcie podczas indywidualnej konsultacji (60 min)


O prowadzącej – mgr inż. Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska