Pobierz Darmową Checklistę 10 Kluczowych Kroków Do Prawidłowej Dokumentacji Celnej

Deklaracja Intrastat – outsourcing usług

Dedykowane Szkolenia Wewnętrzne

Konsultacje w Sprawach Celnych

Wnioski do Organów Celnych

Pochodzenie Towarów
i Klasyfikacja Celna

Status AEO Upoważniony Przedsiębiorca

Deklaracja Intrastat
Outsourcing Usług


Sporządzanie deklaracji INTRASTAT – profesjonalnie i fachowo

Zgłoszenie INTRASTAT to obowiązek przekazania organom celnym informacji dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi UE dla celów ewidencji i statystyki. Dane te powinny być sporządzone w określony sposób oraz przesłane w postaci elektronicznej. Rodzaj dokumentu zależy od typu usług, które są realizowane przez przedsiębiorcę. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT jest obowiązkowe dla tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone wartości progów statystycznych. Progi są ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osobą zobowiązaną do sporządzania i przesyłania deklaracji Intrastat jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, uczestnicząca w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Unii w przypadku przekroczenia ustalonych w wywozie i przywozie progów statystycznych.


Progi statystyczne to wartości obrotów handlowych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek dokonywania zgłoszeń lub zmienia się zakres danych w zgłoszeniu. Rozróżniane są dwa progi statystyczne:

  • próg podstawowy – próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach INTRASTAT; osoba która przekroczyła ten próg obrotów staje się zobowiązana do dokonywania zgłoszeń, począwszy od okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przekroczenie progu,
  • próg szczegółowy – wyznaczony na znacznie wyższym poziomie niż próg podstawowy. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością dokonywania bardziej szczegółowych zgłoszeń – wypełnia się wszystkie pola zgłoszenia dotyczące towaru.

Wysokość progów statystycznych określana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowana w programie badań statystycznych statystyki publicznej na każdy rok sprawozdawczy. Progi statystyczne ustala się osobno dla przywozu i wywozu, w związku z czym także obowiązek sprawozdawczy z nich wynikający musi być rozpatrywany niezależnie dla każdego kierunku obrotu.Warto wiedzieć, że niepoprawne sporządzanie deklaracji INTRASTAT może skutkować zarówno problemami finansowymi, jak i prawnymi. To właśnie dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie dokumentacji i złożenie deklaracji. Jeżeli w zgłoszeniu będą podane informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym to może być ono odrzucone. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistki. Posiadam niezbędną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w realizowaniu tego typu usług, czego dowodem są liczne rekomendacje oraz grono usatysfakcjonowanych kontrahentów. Przygotowuję zarówno deklaracje wywozowe, jak i przywozowe. Oprócz sporządzania deklaracji INTRASTAT mogę się również zająć dokonaniem korekty już istniejącego zgłoszenia. Skontaktuj się już dziś i zaoszczędź czas oraz niepotrzebne nerwy.

Skorzystaj z profesjonalnej i kompleksowej obsługi DEKLARACJI INTRASTAT

Brakuje Ci czasu na przygotowanie deklaracji Intrastat? Sprawozdawczości Intrastat można dokonywać poprzez wyznaczonego przedstawiciela. Zleć jej przygotowanie i złożenie profesjonalistce. W ramach pełnomocnictwa INTRASTAT oferuję usługę:

  1. przygotowania danych dotyczących wymiany wewnątrzwspólnotowej towarów (WNT,WDT),
  2. sporządzenia deklaracji INTRASTAT,
  3. złożenia deklaracji w IAS,
  4. składania wyjaśnień, korekt deklaracji,
  5. pomoc w zakresie taryfikacji celnej towarów.

Chcesz poznać szczegóły, napisz do mnie lub zadzwoń

Agnieszka Kowalska
Twoje wsparcie w sprawach celnych!

Tel. (+48) 514-925-140
E-mail: kontakt@prawo-celne.pl