Warsztaty: “Klasyfikacja celna towarów”

Dostępne terminy w 2023 roku: 18 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca.
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, godz. 9:00 – 13:00.
Cena warsztatów: 
390 zł + VAT (479,70 zł z VAT).

Zarejestruj się >> 2 marca 2023 – Warsztaty “Klasyfikacja celna towarów” <<

Kto skorzysta z warsztatów “Klasyfikacja celna towarów”?

Taryfikacja celna ma bezpośredni wpływ na prawidłowe ustalenie wysokości stawki celnej w imporcie, zatem powinna być brana pod uwagę w kalkulacji ceny gotowego produktu. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie klasyfikacji taryfowej i obsługi internetowej Przeglądarki Taryfowej, tj. systemu ISZTAR 4.

Uczestnicy warsztatów “Klasyfikacja celna towarów” nabędą wiedzę o:

 • taryfie celnej Unii Europejskiej
 • systemach kodowania towarów (system HS, CN)
 • budowie kodów taryfy celnej TARIC
 • regułach określania kodów taryfy celnej
 • określania cła oraz podatku VAT na podstawie kodu taryfy celnej

Uczestnicy warsztatów “Klasyfikacja celna towarów” nabędą umiejętności z:

 • praktycznego określania kodów Nomenklatury Scalonej
 • praktycznej obsługi Przeglądarki taryfowej PUESC

Uczestnicy warsztatów “Klasyfikacja celna towarów” pogłębią kompetencje związane z:

 • postępowaniem w klasyfikacji towarów wg taryfy celnej Unii Europejskiej
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm produkcyjnych, logistycznych związanych z klasyfikacją celną towarów (działu obsługi klienta, zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

Program warsztatów “Klasyfikacja celna towarów”:

1 – Podstawa prawna wprowadzenia systemu klasyfikacji taryfowej towarów

2 – Taryfa celna Unii Europejskiej

 • Budowa kodów Taryfy celnej TARIC i kodów dodatkowych,
 • System Zharmonizowany HS,
 • Nomenklatura Scalona CN,
 • Postanowienia określone w TARIC

3 – Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR 4

 • Przeglądarka taryfowa
 • Budowa drzewa taryfy celnej
 • Uwagi i noty klasyfikacyjne
 • Tablice korelacyjne

4 – Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej

 • Reguła 1 – znaczenie tytułów sekcji, działów i poddziałów.
 • Reguła 2 – wyroby niekompletne i niegotowe
 • Reguła 3 – komplety lub mieszaniny
 • Reguła 4 – najbardziej zbliżone towary
 • Reguła 5 – opakowanie
 • Reguła 6 – porównywanie podpozycji na tym samym poziomie

5 – Klasyfikacja taryfowa towarów

 • Postępowanie w klasyfikacji towaru wg kodu taryfy celnej
 • Klasyfikacja w praktyce – zadania praktyczne przygotowane przez prowadzącą i zgłoszone przez uczestników

6 – WIT – wiążąca informacja taryfowa

 • Wniosek o WIT
 • Zasady postępowania w przypadku występowania o wydanie  decyzji o WIT
 • Przykłady orzecznictwa NSA i TSUE w sprawach związanych z klasyfikacją towarów

7 – Warsztaty praktyczne określania kodów taryfy celnej (praca w grupach)


Czy wiesz, że… klasyfikacja celna towarów to zakres materiału, który jest wstępem do nauki reguł pochodzenia towarów. Jeśli interesuje Cię dalszy rozwój w tym zakresie, sprawdź informacje o szkoleniu “Pochodzenie towarów”

AGENDA* warsztatów “Klasyfikacja celna towarów”:

8:45 – 9:00 – czas na logowanie się uczestników

9:00 – 10:25 – moduł szkoleniowy

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 13:00 – moduł szkoleniowy

* Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

W ramach zapisu na szkolenia CUSTOMS COMPLIANCE dostępne są rabaty:

 • 5 % – przy zapisie 2 osób lub zapisie na 2 dowolne szkolenia Customs Compliance
 • 10 % – przy zapisie 3 osób lub zapisie na 3 dowolne szkolenia Customs Compliance
 • 15 % – przy zapisie 4 lub więcej osób lub zapisie na 4 lub więcej dowolnych szkoleń Customs Compliance

O prowadzącej – mgr inż. Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska