“Unijny kodeks celny i uproszczenia celne”

Czwarte szkolenie z cyklu szkoleń CUSTOMS ADVANCED

Uproszczenia celne to rozwiązania, które unijny kodeks celny proponuje przedsiębiorcom by ułatwić obrót towarowy w handlu zagranicznym. Skracają one czas odprawy, zmniejszają liczbę dokumentów, formalności i kontroli celnych, wpływają na obniżenie kosztów związanych z importem i eksportem towarów.

Termin szkolenia: 25 listopada 2022 r.


Pozwolenia wydawane przez organy celne na wniosek przedsiębiorcy dotyczą:

 • AEO – upoważnionego przedsiębiorcy – przyznawany przedsiębiorstwom, które zapewniają bezpieczeństwo łańcucha dostaw z punktu widzenia operacji celnych. Status AEO to przywileje, takie jak mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, lub obniżenie kwoty zabezpieczenia generalnego nawet do 0%.
 • upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym – zgłoszenie celne towaru odbywa się z miejsca uznanego na terenie firmy. Nie ma konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, dzięki czemu czas odprawy celnej jest krótszy, a liczba formalności mniejsza.
 • upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym – zgłoszenie celne towaru odbywa się z miejsca uznanego na terenie firmy. Nie ma konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, dzięki czemu czas odprawy celnej jest krótszy, a liczba formalności mniejsza.
 • uproszczonej procedury celnej (Wpis do rejestru zgłaszającego) – zgłoszenie towaru do odprawy celnej importowej odbywa się w formie skróconej z miejsca uznanego na terenie firmy, co przyspiesza zwolnienie towaru, obniża koszty dostawy i liczbę kontroli celnych, a także przesuwa czas spłaty należności celnych.
 • upoważnionego eksportera (deklaracja eksportera na fakturze) – upoważnia do potwierdzania preferencyjnego pochodzenia produktów firmy w formie deklaracji na fakturze eksportowej dzięki czemu odbiorca towaru będzie zwolniony z cła w imporcie.
 • miejsca uznanego do odpraw celnych na terenie firmy – miejsce uznane służy do przedstawiania towarów do odprawy celnej w miejscu innym niż siedziby urzędów celnych. Pozwala skrócić czas odprawy. Miejsca uznane wymagają pozwolenia na zabezpieczenie generalne.
 • zabezpieczenia generalnego do procedury celnej – daje gwarancję, że należności celne zostaną zapłacone. Termin spłaty należności celnych od towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu wynosi do 10 dni od daty odprawy celnej.
 • uproszczonej procedury VAT (33a) – pozwala na bezgotówkowe rozliczenie podatku VAT od importu w deklaracji VAT składanej 25 dnia następnego miesiąca.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom przewidzianych w przepisach prawa celnego, tj. unijnego kodeksu celnego oraz rozporządzeń delegowanego i wykonawczego, nowych rozwiązań uproszczenia formalności celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw.


Uczestnicy szkolenia “Unijny kodeks celny i uproszczenia celne” dowiedzą się:

 • jakie rodzaje uproszczeń są możliwe do wprowadzenia w firmie,
 • jak w praktyce wygląda postępowanie związane ze złożeniem wniosku oraz uzyskaniem pozwolenia,
 • w jakim przypadku i w jaki sposób prowadzić ewidencję procedur celnych i uproszczeń,
 • w jakich terminach i w jaki sposób rozliczać się z urzędem celnym.

Dowiedz się więcej na temat praktycznego zastosowania przewidzianych w unijnym kodeksie celnym uproszczeń celnych, dzięki którym usprawnisz procesy celne w firmie, zmniejszysz ilość wymaganych formalności i dokumentów, skrócisz czas odprawy oraz poprawisz wizerunek firmy we współpracy z organami celno-skarbowymi.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm logistycznych i produkcyjnych związanych z prawem celnym w międzynarodowym łańcuchu dostaw (działu zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

PROGRAM szkolenia “Unijny kodeks celny i uproszczenia celne“:

MODUŁ 1 – RODZAJE UPROSZCZEŃ UNIJNEGO KODEKSU CELNEGO

MODUŁ 2 – WARUNKI UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH UPROSZCZEŃ

MODUŁ 3 – KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PRZEDSIĘBIORCY

MODUŁ 4 – ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O UPROSZCZENIA

MODUŁ 5 – ZARZĄDZANIE POZWOLENIAMI NA UPROSZCZENIA


AGENDA* szkolenia “Unijny kodeks celny i uproszczenia celne”:

8:45 – 9:00 – Czas na logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – Pierwsza porcja wiedzy celnej

10:30 – 10:45 – Przerwa na kawę

10:45 – 12:15 – Druga porcja wiedzy celnej

12:15 – 12:45 – Przerwa na lunch

12:45 – 14:15 – Trzecia porcja wiedzy celnej

14:15 – 14:30 – Przerwa na spacer

14:30 – 15:00 – Odpowiedzi na pytania uczestników

* Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

Cena szkolenia “Unijny kodeks celny i uproszczenia celne” wynosi:

 • 750 zł + VAT – przy zapisie 1 osoby
 • 690 zł + VAT od osoby – przy zapisie 2 osób (5% zniżki)
 • 675 zł + VAT od osoby – przy zapisie 3 osób (10% zniżki)
 • 637 zł + VAT od osoby – przy zapisie 4 i więcej osób (15% zniżki)

W cenie szkolenia otrzymasz:

materiały szkoleniowe w formacie pdf

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

wsparcie podczas indywidualnej konsultacji (60 min)


O prowadzącej – mgr inż. Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska