Pobierz Darmowy Ebook “Rozwój Kompetencji w Logistyce i HR: Budowanie Środowiska Pracy Przyszłości”

Szkolenie “Unijny kodeks celny i uproszczenia celne”

Dostępne terminy: 
• 20 czerwca 2024 r.,
• 26 sierpnia 2024 r.,
• 31 października 2024 r.,
• 16 grudnia 2024 r.
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, godz. 9:00 – 16:00 (8 godzin dydaktycznych).
Cena szkolenia 750 zł + VAT (922,50 zł z VAT).

Uproszczenia celne to rozwiązania, które unijny kodeks celny proponuje przedsiębiorcom by ułatwić obrót towarowy w handlu zagranicznym. Skracają one czas odprawy, zmniejszają liczbę dokumentów, formalności i kontroli celnych, wpływają na obniżenie kosztów związanych z importem i eksportem towarów.

Pozwolenia wydawane przez organy celne na wniosek przedsiębiorcy dotyczą:

 • AEO – upoważnionego przedsiębiorcy – przyznawany przedsiębiorstwom, które zapewniają bezpieczeństwo łańcucha dostaw z punktu widzenia operacji celnych. Status AEO to przywileje, takie jak mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, lub obniżenie kwoty zabezpieczenia generalnego nawet do 0%.
 • upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym – zgłoszenie celne towaru odbywa się z miejsca uznanego na terenie firmy. Nie ma konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, dzięki czemu czas odprawy celnej jest krótszy, a liczba formalności mniejsza.
 • upoważnionego nadawcy i odbiorcy w tranzycie unijnym – zgłoszenie celne towaru odbywa się z miejsca uznanego na terenie firmy. Nie ma konieczności przedstawiania towaru w urzędzie celnym, dzięki czemu czas odprawy celnej jest krótszy, a liczba formalności mniejsza.
 • uproszczonej procedury celnej (Wpis do rejestru zgłaszającego) – zgłoszenie towaru do odprawy celnej importowej odbywa się w formie skróconej z miejsca uznanego na terenie firmy, co przyspiesza zwolnienie towaru, obniża koszty dostawy i liczbę kontroli celnych, a także przesuwa czas spłaty należności celnych.
 • upoważnionego eksportera (deklaracja eksportera na fakturze) – upoważnia do potwierdzania preferencyjnego pochodzenia produktów firmy w formie deklaracji na fakturze eksportowej dzięki czemu odbiorca towaru będzie zwolniony z cła w imporcie.
 • miejsca uznanego do odpraw celnych na terenie firmy – miejsce uznane służy do przedstawiania towarów do odprawy celnej w miejscu innym niż siedziby urzędów celnych. Pozwala skrócić czas odprawy. Miejsca uznane wymagają pozwolenia na zabezpieczenie generalne.
 • zabezpieczenia generalnego do procedury celnej – daje gwarancję, że należności celne zostaną zapłacone. Termin spłaty należności celnych od towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu wynosi do 10 dni od daty odprawy celnej.
 • uproszczonej procedury VAT (33a) – pozwala na bezgotówkowe rozliczenie podatku VAT od importu w deklaracji VAT składanej 25 dnia następnego miesiąca.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom przewidzianych w przepisach prawa celnego, tj. unijnego kodeksu celnego oraz rozporządzeń delegowanego i wykonawczego, nowych rozwiązań uproszczenia formalności celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw.


Uczestnicy szkolenia “Unijny kodeks celny i uproszczenia celne” dowiedzą się:

 • jakie rodzaje uproszczeń są możliwe do wprowadzenia w firmie,
 • jak w praktyce wygląda postępowanie związane ze złożeniem wniosku oraz uzyskaniem pozwolenia,
 • w jakim przypadku i w jaki sposób prowadzić ewidencję procedur celnych i uproszczeń,
 • w jakich terminach i w jaki sposób rozliczać się z urzędem celnym.

Dowiedz się więcej na temat praktycznego zastosowania przewidzianych w unijnym kodeksie celnym uproszczeń celnych, dzięki którym usprawnisz procesy celne w firmie, zmniejszysz ilość wymaganych formalności i dokumentów, skrócisz czas odprawy oraz poprawisz wizerunek firmy we współpracy z organami celno-skarbowymi.

Zostań mistrzem prawa celnego! Zarejestruj się już teraz, aby zdobyć głębszą wiedzę i przyspieszyć karierę i rozwój firmy!

Korzyści udziału w szkoleniu “Unijny Kodeks Celny i Uproszczenia Celne” dla uczestników

Udział w szkoleniu “Unijny Kodeks Celny i Uproszczenia Celne” może przynieść wiele korzyści klientom, zarówno indywidualnym pracownikom, jak i firmom produkcyjnym. Oto niektóre z głównych korzyści:

 1. Zrozumienie Złożonych Przepisów Celnych: Szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć skomplikowane przepisy celne Unii Europejskiej, co jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia międzynarodowego handlu.
 2. Optymalizacja Procesów Celnych: Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu, uczestnicy będą w stanie zoptymalizować procesy celne w swoich firmach, co może prowadzić do oszczędności czasu i kosztów.
 3. Redukcja Ryzyka Celno-Skarbowego: Klienci będą mieli lepszą kontrolę nad swoją działalnością w obszarze celno-skarbowym, co pomoże im uniknąć niepotrzebnych kłopotów prawnych i finansowych.
 4. Możliwość Korzystania z Uproszczeń Celnych: Kurs pomoże firmom zrozumieć, jakie uproszczenia celne są dostępne i jak je wykorzystać, co może przynieść korzyści finansowe i operacyjne.
 5. Poprawa Zdolności Konkurencyjnych: Klienci, którzy dobrze zrozumieją przepisy celne, będą bardziej konkurencyjni na rynku międzynarodowym, co może przekładać się na większy udział w rynku i wzrost zysków.
 6. Zwiększenie Skuteczności Personelu: Szkolenie pomoże pracownikom nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dziedzinie prawa celnego, co zwiększy ich efektywność w pracy.
 7. Minimalizacja Błędów i Kłopotów Celnych: Dzięki szkoleniu, uczestnicy będą w stanie unikać błędów celnych, które mogą prowadzić do opóźnień w dostawach i utraty klientów.
 8. Zaawansowane Planowanie Celne: Klienci będą w stanie lepiej planować swoje operacje logistyczne i dostawcze, co pomoże w szybszym i bardziej efektywnym wdrażaniu produktów na rynek.
 9. Zwiększenie Zadowolenia Klientów: Poprawa procesów celnych może prowadzić do szybszych dostaw i lepszej obsługi klienta, co przekłada się na zadowolenie klientów.
 10. Dostęp do Aktualnych Informacji: Szkolenia mogą zapewnić dostęp do najnowszych informacji i aktualizacji w zakresie prawa celnego, co jest istotne w dynamicznym środowisku międzynarodowego handlu.

Podsumowując, udział w szkoleniu z prawa celnego może pomóc klientom w zrozumieniu i efektywnym wykorzystywaniu przepisów celnych, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności firmy, redukcję ryzyka i oszczędności finansowe.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm logistycznych i produkcyjnych związanych z prawem celnym w międzynarodowym łańcuchu dostaw (działu zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

Szkolenie “Unijny Kodeks Celny i Uproszczenia Celne” jest odpowiednie dla różnych grup odbiorców, w tym:

 1. Pracownicy Działów Celnych: Osoby pracujące bezpośrednio w dziale celnym firm, takie jak specjaliści ds. celnych, deklaranci celni, lub pracownicy odpowiedzialni za obsługę procedur celnych, mogą zyskać głębszą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa celnego.
 2. Kadra Kierownicza i Menadżerowie: Kierownicy firm produkcyjnych i menadżerowie operacyjni będą mogli lepiej zrozumieć, jakie uproszczenia celne są dostępne, i podejmować strategiczne decyzje w zakresie zarządzania procesami celno-skarbowymi.
 3. Osoby ds. Logistyki i Łańcucha Dostaw: Pracownicy odpowiedzialni za logistykę i łańcuch dostaw często mają do czynienia z przepisami celno-skarbowymi. Szkolenie pomoże im lepiej zarządzać tymi aspektami swojej pracy.
 4. Przedsiębiorcy i Właściciele Firm Produkcyjnych: Osoby prowadzące własne firmy produkcyjne lub eksportujące produkty na rynek międzynarodowy mogą znaleźć w szkoleniu cenne wskazówki dotyczące optymalizacji procesów celnych i zwiększenia konkurencyjności.
 5. Specjaliści ds. Zgodności i Audytorzy: Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z przepisami celno-skarbowymi i przeprowadzanie audytów wewnętrznych mogą skorzystać z szkolenia w celu doskonalenia swoich umiejętności.
 6. Studenci i Absolwenci Kierunków Związanych z Handlem Międzynarodowym: Osoby uczące się lub planujące karierę związaną z handlem międzynarodowym, logistyką lub prawem celnym, mogą zdobyć cenne podstawy wiedzy poprzez udział w szkoleniu.
 7. Firmy Konsultingowe i Doradcze: Przedstawiciele firm konsultingowych i doradczych mogą uczestniczyć w szkoleniu, aby lepiej służyć swoim klientom w zakresie przestrzegania przepisów celno-skarbowych.
 8. Właściciele Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Osoby prowadzące małe lub średnie firmy mogą znaleźć w szkoleniu pomoc w zrozumieniu, jak unikać zbędnych opłat celnych i związanych z nimi ryzyk.

Ostatecznie, szkolenie to może być wartościowe dla każdego, kto ma jakiekolwiek zaangażowanie w międzynarodowym handlu i chce zrozumieć, jak przepisy celne mogą wpływać na działalność firmy oraz jakie korzyści można osiągnąć poprzez efektywne zarządzanie procesami celno-skarbowymi.

PROGRAM szkolenia “Unijny kodeks celny i uproszczenia celne“:

Każdy moduł szkolenia zawiera zarówno teorię, jak i praktyczne przykłady oraz studia przypadków, aby uczestnicy byli w stanie zrozumieć i zastosować omawiane zagadnienia w rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Ponadto, na zakończenie szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi oraz ewaluacja, aby sprawdzić zrozumienie i skuteczność szkolenia.

MODUŁ 1 – RODZAJE UPROSZCZEŃ UNIJNEGO KODEKSU CELNEGO

1.1. Wprowadzenie do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC)
1.2. Cel i korzyści z uproszczeń celnych
1.3. Klasyfikacja uproszczeń w UCC
1.4. Przykłady konkretnych rodzajów uproszczeń
1.5. Porównanie uproszczeń z procedurami standardowymi

MODUŁ 2 – WARUNKI UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH UPROSZCZEŃ

2.1. Uproszczenia ogólne i specjalne
2.2. Kryteria kwalifikacji do różnych rodzajów uproszczeń
2.3. Procedury, dokumentacja i formalności
2.4. Przykłady firm korzystających z uproszczeń

MODUŁ 3 – KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PRZEDSIĘBIORCY

3.1. Wprowadzenie do kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy
3.2. Cel i znaczenie samooceny
3.3. Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania kwestionariusza
3.4. Ocena ryzyka i przygotowanie do kolejnych kroków

MODUŁ 4 – ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O UPROSZCZENIA

4.1. Proces ubiegania się o uproszczenia celne
4.2. Wymagane dokumenty i procedury
4.3. Weryfikacja kwalifikacji i ocena ryzyka
4.4. Komunikacja z właściwymi organami celnymi
4.5. Monitorowanie i ewaluacja

MODUŁ 5 – ZARZĄDZANIE POZWOLENIAMI NA UPROSZCZENIA

5.1. Zarządzanie pozwoleniem na uproszczenia celne
5.2. Przedłużanie, modyfikowanie i wycofywanie pozwoleń
5.3. Audyty i kontrole organów celnych
5.4. Reagowanie na naruszenia i ryzyko
5.5. Doskonalenie procesów wewnętrznych


Harmonogram szkolenia*:

8:45 – 9:00 – Czas na logowanie się uczestników
9:00 – 10:30 – Moduł szkoleniowy
10:30 – 10:45 – Przerwa
10:45 – 12:15 – Moduł szkoleniowy
12:15 – 12:45 – Przerwa
12:45 – 14:15 – Moduł szkoleniowy
14:15 – 14:30 – Przerwa
14:30 – 16:00 – Moduł szkoleniowy

Podane w harmonogramie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

Wymagania sprzętowe

Aby w pełni skorzystać z udziału w szkoleniu, potrzebny Ci będzie:

 • Komputer lub laptop z dostępem do Internetu.
 • Zainstalowana przeglądarka internetowa.
 • Dostęp do mikrofonu i kamery internetowej.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij i prześlij formularz zapisu na szkolenie

Zarejestruj się już dziś!

Zainwestuj w rozwój swojej kariery zawodowej!


Szkolenie prowadzi:

Agnieszka Kowalska
Twoje wsparcie w sprawach celnych!

Tel. (+48) 514-925-140
E-mail: kontakt@prawo-celne.pl