Unijny kodeks celny i uproszczenia celne

Cena 690 zł netto

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom przewidzianych w przepisach unijnego kodeksu celnego oraz rozporządzeń delegowanego i wykonawczego nowych rozwiązań uproszczenia formalności celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie rodzaje uproszczeń są możliwe do wprowadzenia w firmie, jak w praktyce wygląda postępowanie związane ze złożeniem wniosku oraz uzyskaniem pozwolenia, w jakim przypadku i w jaki sposób prowadzić ewidencję procedur celnych i uproszczeń, a także w jakich terminach i w jaki sposób rozliczać się z urzędem celnym.

Program szkolenia

Zapytaj o program szkolenia na kontakt@prawo-celne.pl

W celu ustalenia terminu i zakresu szkolenia napisz do mnie na adres: kontakt@prawo-celne.pl