Szkolenie: “Zgłoszenie celne – dokumenty, procedury, postępowanie”

Dostępne terminy w 2023 r.: 12 kwietnia, 6 czerwca.
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, godz. 9:00 – 16:00 (8 godzin dydaktycznych).
Cena szkolenia: 750 zł + VAT (922,50 zł z VAT).

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu “Zgłoszenie celne – dokumenty, procedury, postępowanie”?

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy

 • Chcieliby posiadać wiedzę o tym jak wygląda międzynarodowa wymiana handlowa
  z punktu widzenia operacji celnych;
 • Chcieliby widzieć jak wygląda zgłoszenie celne, czym różnią się i charakteryzują procedury celne oraz jakie wobec tego są wymagane dokumenty do odprawy celnej;
 • Chcą zapoznać się z przebiegiem odpraw celnych w systemach celnych;
 • Chcą poznać zasady poprawnego określania elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego, tj. wartości celnej, klasyfikacji towarowej i niepreferencyjnego
  oraz preferencyjnego pochodzenia towarów;
 • Oraz którym zależy na uzyskaniu wiedzy na temat rozliczenia podatku VAT
  w imporcie w deklaracji podatkowej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników firm produkcyjnych i handlowych

Program szkolenia obejmuje podstawy prawa celnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze zgłoszeniem celnym, dokumentacją, elementami kalkulacyjnymi oraz rozliczaniem VAT.

Program szkolenia “Zgłoszenie celne – dokumenty, procedury, postępowanie”:

1. Źródła prawa celnego (unijne i krajowe)

 • Unia celna Unii Europejskiej
 • Zakres odpowiedzialności celnej przedsiębiorstwa

2. Podstawowe zagadnienia celne

 • Status celny towarów (unijny i nieunijny)
 • Dozór celny
 • Rodzaje procedur celnych
 • Miejsce uznane do odpraw celnych
 • Dług celny w przywozie (należności celno-podatkowe)
 • Rodzaje stawek celnych
 • Zabezpieczenia należności celno-podatkowych

3. Zgłoszenie celne, dokumentowanie i przebieg odprawy celnej

 • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych, praktyczne aspekty ich wykorzystania
 • Jednolity Dokument Administracyjny (SAD)
 • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego
 • Ograniczenia i zakazy w przywozie i wywozie towarów
 • Uproszczone zgłoszenie celne
 • Potwierdzenie wywozu na podstawie dokumentów alternatywnych
 • Kontrola zgłoszenia celnego
 • System kontroli eksportu ECS

4. Elementy kalkulacyjne stosowane odprawach celnych:

 • Klasyfikacja taryfowa towarów, Reguły ORINS, Wiążąca Informacja Taryfowa – WIT
 • Zasady określania i dokumentowania niepreferencyjnego i preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Wartość celna, elementy wliczane i niewliczane do wartości celnej, praktyczne aspekty stosowania kursów walut

5. Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej

 • rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów wynikające z art.33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych
 • uwarunkowania formalno-prawne stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej
 • zniesienie obowiązku zabezpieczenia należności z tytułu podatku

AGENDA* szkolenia “Zgłoszenie celne – dokumenty, procedury, postępowanie”:

8:45 – 9:00 – Czas na logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – moduł szkoleniowy

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – moduł szkoleniowy

12:15 – 12:45 – przerwa

12:45 – 14:15 – moduł szkoleniowy

14:15 – 14:30 – przerwa

14:30 – 16:00 – moduł szkoleniowy

* Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

W ramach zapisu na szkolenia CUSTOMS COMPLIANCE dostępne są rabaty:

 • 5 % – przy zapisie 2 osób lub zapisie na 2 dowolne szkolenia Customs Compliance
 • 10 % – przy zapisie 3 osób lub zapisie na 3 dowolne szkolenia Customs Compliance
 • 15 % – przy zapisie 4 lub więcej osób lub zapisie na 4 lub więcej dowolnych szkoleń Customs Compliance

O prowadzącej – mgr inż. Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska