Pobierz Darmowy Ebook “Rozwój Kompetencji w Logistyce i HR: Budowanie Środowiska Pracy Przyszłości”

Szkolenie: “Wartość celna towarów”

Dostępne terminy w 2023 roku: 23 października.
Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne, godz. 9:00 – 10:30.
Cena szkolenia: 200 zł + VAT (246 zł z VAT).

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Celem szkolenia jest:

  • Podniesienie świadomości uczestników w zakresie przepisów celnych obowiązujących przy ustalaniu wartości celnej towarów
  • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat rozliczania reklamacji, zwrotów oraz rabatów i bonusów związanych z umowami na zakup materiałów oraz sprzedaż produktów firmy, a także ich wpływ na kalkulację wartości celnej w zgłoszeniu celnym.

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w obsługę zgłoszeń celnych, tj. pracowników, działu celnego, księgowości, logistyki, zakupów, handlowego.

Program szkolenia “Wartość celna towarów”

1 – Podstawa prawna dot. zgłoszeń celnych oraz ustalania wartości celnej towarów

  • Podstawowe definicje dotyczące zgłoszeń celnych, elementów kalkulacyjnych zgłoszenia oraz dokumentu SAD

2 – Metody ustalania wartości celnej

  • Metoda wartości transakcyjnej
  • Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych
  • Metoda wartości jednostkowej
  • Metoda wartości kalkulowanej

3 – Elementy wliczane i niewliczane do wartości celnej

4 – Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego, potwierdzające wartość celną towarów
5 – Korekty, bonusy, rabaty, reklamacje, honoraria, tantiemy autorskie, opłaty licencyjne, koszty transportu i ubezpieczenia, opłaty załadunkowe, manipulacyjne

6 – INCOTERMS, a wartość statystyczna w zgłoszeniu celnym importowym i eksportowym

7 – Obowiązek sprostowania zgłoszenia celnego

3 – Odpowiedzi na pytania uczestników

AGENDA* szkolenia “Wartość celna towarów:

8:45 – 9:00 – czas na logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – moduł szkoleniowy

* Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.O prowadzącej – mgr inż. Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska