“Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa”

Klasyfikacja celna oraz pochodzenie towarów to obszary prawa celnego, które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe ustalenie wysokości stawki celnej w imporcie, zatem powinny być brane pod uwagę w kalkulacji ceny gotowego produktu. Podczas szkolenia “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa” uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie ustalania kodu taryfy celnej i obsługi systemu ISZTAR 4, określania odpowiednich reguł pochodzenia oraz wymagań dotyczących świadectw pochodzenia potwierdzających preferencyjne i niepreferencyjne pochodzenie towarów.

Szkolenie “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa“ jest drugim z cyklu szkoleń CUSTOMS ADVANCED.

Ze względu na poruszaną tematykę zarządzania pochodzeniem towarów w filmie produkcyjnej, adresatami szkolenia są pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych zajmujących się importem lub eksportem towarów.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm produkcyjnych związanych z łańcuchem dostaw (działu zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie klasyfikacji celnej oraz pochodzenia towarów. Uczestnicy dowiedzą się jakie elementy mają wpływ na wysokość stawki celnej w imporcie oraz jakie korzyści wynikają z systemu preferencji Unii Europejskiej, a także jakie znaczenie ma zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej firmy produkcyjnej.


Program szkolenia obejmuje podstawowe pojęcia prawa celnego oraz dokładne omówienie klasyfikacji celnej i pochodzenia towarów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

 • płaszczyznami zarządzania pochodzeniem towarów w celu obniżenia kosztów zakupu surowców oraz ceny gotowego produktu w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa
 • regułami pochodzenia, tj. zasadami określania pochodzenia towarów
 • dokumentowaniem pochodzenia niepreferencyjnego i preferencyjnego
 • kontyngentów taryfowych
 • systemu preferencji Unii Europejskiej
 • zmian w handlu Unii Europejskiej z Wielką Brytanią
 • uproszczeń celnych związanych z pochodzeniem towarów
 • ustalaniem kodów taryfy celnej towarów (Systemy HS, CN, TARIC, ISZTAR 4)

Podczas szkolenia omówię podstawowe zasady dotyczące prawa celnego w obrocie międzynarodowym towarów oraz określania kodów taryfy celnej i pochodzenia towarów. Dowiesz się jak określać reguły pochodzenia oraz w jaki sposób dokumentować pochodzenie by móc skorzystać z preferencyjnych, czyli obniżonych lub zerowych stawek celnych. Przedstawię jak krok po kroku wygląda postępowanie w określaniu pochodzenia towarów. Pomogę Ci zrozumieć na czym polega system preferencji Unii Europejskiej i jak z niego korzystać w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, zarówno po stronie zakupu surowców jak i wysyłce gotowych produktów.


Zapisz się na szkolenie “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa” jeśli:

 • zależy Ci na zdobyciu wiedzy dotyczącej stawek celnych i innych elementów mających wpływ na wysokość cła w imporcie
 • chcesz posiadać praktyczną wiedzę na temat określania kodów taryfy celnej oraz reguł pochodzenia, a także prawidłowego dokumentowania pochodzenia
 • chcesz dowiedzieć się w jaki sposób pochodzenie towarów wpływa na kalkulację ceny gotowego produktu i jaki ma wpływ na kształtowanie konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa

Potwierdzone terminy szkoleń: “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa”

PROGRAM szkolenia “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa“:

MODUŁ 1 – MIĘDZYNARODOWY OBRÓT TOWAROWY

 • Podstawa prawa unijnego i krajowego
 • Podstawowe zagadnienia praca celnego
 • Płaszczyzny zarządzania pochodzeniem towarów w firmie produkcyjnej
 • Wpływ klasyfikacji celnej i pochodzenia towarów na stawki celne w imporcie

MODUŁ 2 – KLASYFIKACJA TARYFOWA TOWARÓW

 • Taryfa celna Unii Europejskiej
 • Nomenklatura scalona (CN), System Zharmonizowany (HS)
 • Struktura kodów TARIC
 • Przeglądarka taryfowa PUESC
 • Drzewo taryfy celnej
 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury scalonej
 • Postępowanie w klasyfikacji taryfowej towarów
 • Wiążąca Informacja Taryfowa WIT

MODUŁ 3 – ZASADY OKREŚLANIA I POTWIERDZANIA POCHODZENIA NIEPREFERENCYJNEGO

 • Klauzula Największego Uprzywilejowania
 • Reguły niepreferencyjnego pochodzenia towarów
 • Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów

MODUŁ 4 – ZASADY OKREŚLANIA I POTWIERDZANIA POCHODZENIA PREFERENCYJNEGO

 • System preferencji Unii Europejskiej
 • Reguły preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Zasady obowiązujące przy potwierdzaniu preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Dokumenty potwierdzające preferencyjne pochodzenie towarów (świadectwa pochodzenia EUR.1)
 • Uproszczenia w zakresie pochodzenia (deklaracja eksportera)
 • Kumulacja pochodzenia
 • Deklaracje dostawcy: jednorazowa, długoterminowa, INF4
 • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu WIP

MODUŁ 5 – BUDOWANIE KONKURENCYJNEJ POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ZARZĄDZANIE POCHODZENIEM TOWARÓW

MODUŁ 6 – ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW


AGENDA* szkolenia “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa”:

8:45 – 9:00 – Czas na logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – Pierwsza porcja wiedzy celnej

10:30 – 10:45 – Przerwa na kawę

10:45 – 12:15 – Druga porcja wiedzy celnej

12:15 – 12:45 – Przerwa na lunch

12:45 – 13:15 – Trzecia porcja wiedzy celnej

13:15 – 14:00 – Odpowiedzi na pytania uczestników

* Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

Cena szkolenia “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa” wynosi:

 • 750 zł + VAT – przy zapisie 1 osoby
 • 690 zł + VAT od osoby – przy zapisie 2 osób (5% zniżki)
 • 675 zł + VAT od osoby – przy zapisie 3 osób (10% zniżki)
 • 637 zł + VAT od osoby – przy zapisie 4 i więcej osób (15% zniżki)

W cenie szkolenia otrzymasz:

materiały szkoleniowe w formacie pdf

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

wsparcie podczas indywidualnej konsultacji (60 min)


O prowadzącej – mgr inż. Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska