Szkolenie online “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa”

Klasyfikacja celna oraz pochodzenie towarów to obszary prawa celnego, które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe ustalenie wysokości stawki celnej w imporcie, zatem powinny być brane pod uwagę w kalkulacji ceny gotowego produktu. Podczas szkolenia “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa” uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie ustalania kodu taryfy celnej i obsługi systemu ISZTAR 4, określania odpowiednich reguł pochodzenia oraz wymagań dotyczących świadectw pochodzenia potwierdzających preferencyjne i niepreferencyjne pochodzenie towarów.

Zapraszam na szkolenie online
Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie klasyfikacji celnej oraz pochodzenia towarów. Uczestnicy dowiedzą się jakie elementy mają wpływ na wysokość stawki celnej w imporcie oraz jakie korzyści wynikają z systemu preferencji Unii Europejskiej, a także jakie znaczenie ma zarządzanie pochodzeniem towarów w działalności eksportowej firmy produkcyjnej.

Program szkolenia obejmuje podstawowe pojęcia prawa celnego oraz dokładne omówienie klasyfikacji celnej i pochodzenia towarów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

 • płaszczyznami zarządzania pochodzeniem towarów w celu obniżenia kosztów zakupu surowców oraz ceny gotowego produktu w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa
 • regułami pochodzenia, tj. zasadami określania pochodzenia towarów
 • dokumentowaniem pochodzenia niepreferencyjnego i preferencyjnego
 • kontyngentów taryfowych
 • systemu preferencji Unii Europejskiej
 • zmian w handlu Unii Europejskiej z Wielką Brytanią
 • uproszczeń celnych związanych z pochodzeniem towarów
 • ustalaniem kodów taryfy celnej towarów (Systemy HS, CN, TARIC, ISZTAR 4)

Podczas szkolenia omówię podstawowe zasady dotyczące prawa celnego w obrocie międzynarodowym towarów oraz określania kodów taryfy celnej i pochodzenia towarów. Dowiesz się jak określać reguły pochodzenia oraz w jaki sposób dokumentować pochodzenie by móc skorzystać z preferencyjnych, czyli obniżonych lub zerowych stawek celnych. Przedstawię jak krok po kroku wygląda postępowanie w określaniu pochodzenia towarów. Pomogę Ci zrozumieć na czym polega system preferencji Unii Europejskiej i jak z niego korzystać w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, zarówno po stronie zakupu surowców jak i wysyłce gotowych produktów.


Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm produkcyjnych związanych z łańcuchem dostaw (działu zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

Zapisz się na szkolenie “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa” jeśli:

 • zależy Ci na zdobyciu wiedzy dotyczącej stawek celnych i innych elementów mających wpływ na wysokość cła w imporcie
 • chcesz posiadać praktyczną wiedzę na temat określania kodów taryfy celnej oraz reguł pochodzenia, a także prawidłowego dokumentowania pochodzenia
 • chcesz dowiedzieć się w jaki sposób pochodzenie towarów wpływa na kalkulację ceny gotowego produktu i jaki ma wpływ na kształtowanie konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa

PROGRAM szkolenia “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa“:

MODUŁ 1 – MIĘDZYNARODOWY OBRÓT TOWAROWY

MODUŁ 2 – KLASYFIKACJA TARYFOWA TOWARÓW

MODUŁ 3 – ZASADY OKREŚLANIA I POTWIERDZANIA POCHODZENIA NIEPREFERENCYJNEGO

MODUŁ 4 – ZASADY OKREŚLANIA I POTWIERDZANIA POCHODZENIA PREFERENCYJNEGO

MODUŁ 5 – BUDOWANIE KONKURENCYJNEJ POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ZARZĄDZANIE POCHODZENIEM TOWARÓW


AGENDA szkolenia “Pochodzenie towarów w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa”:

Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

8:45 – 9:00 – logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – moduł szkoleniowy

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – moduł szkoleniowy

12:15 – 12:45 – przerwa na lunch

12:45 – 14:15 – moduł szkoleniowy

14:15 – 14:30 – przerwa

14:30 – 16:00 – moduł szkoleniowy


W cenie szkolenia otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe w formacie pdf
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu