Dokumentacja celna w handlu zagranicznym

Cena 550 zł netto

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami prawa celnego oraz formalnościami celnymi w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę o tym, jak wygląda postępowanie w międzynarodowej wymianie towarowej związane z prawem celnym, podatkiem VAT oraz ograniczeniami w obrocie towarowym. Uczestnicy dowiedzą się jakie dokumenty są potrzebne do odprawy celnej towarów oraz jakie są formalności celne po stronie załadunku i rozładunku.

Szkolenia skierowane są do osób odpowiedzialnych za sprawy celne w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz wszystkich pracowników uczestniczących w łańcuchu dostaw (działu zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

Program szkolenia

1. Źródła prawa celnego

 • Podstawowe informacje na temat działania Unii Europejskiej
 • Unia celna – swoboda przepływu towarów
 • Unijne i krajowe przepisy prawa celnego
 • Kompetencje organów celnych w Polsce

2. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce

 • Właściwość miejscowa
 • Właściwość rzeczowa

3. Podstawy stosowania prawa celnego

 • Status celny towarów
 • Wprowadzenie towarów na obszar celny UE i dług celny
 • Dozór celny
 • Miejsca wyznaczone lub uznane
 • Zabezpieczenia finansowe do procedur
 • Procedury celne unijnego kodeksu celnego
  • Dopuszczenie do obrotu
  • Wywóz
  • Tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny
   • Wspólna procedura tranzytowa
   • Tranzyt unijny
   • System TIR
   • Karnety ATA
  • Składowanie celne i wolne obszary celne
  • Uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne
  • Końcowe przeznaczenie i odprawa czasowa

4. Zgłoszenie celne

 • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych
 • SAD – wersja elektroniczna zgłoszenia celnego
 • Dokumenty wymagane do zgłoszeń celnych
 • Elementy kalkulacyjne zgłoszeń celnych
 • Zerowa stawka VAT w eksporcie towarów

5. Taryfa celna Unii Europejskiej

 • Budowa kodu Taryfy celnej
 • Systemy HS, CN, TARIC, ISZTAR 4
 • Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej
 • Klasyfikacja taryfowa towarów
  • Postępowanie w klasyfikacji towaru wg kodu taryfy celnej
  • Klasyfikacja w praktyce
 • WIT – wiążąca informacja taryfowa

6. Pochodzenie towarów

 • System preferencji Unii Europejskiej
 • Środki polityki handlowej
 • Reguły ustalania pochodzenia towarów
 • Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towarów
  • Ustalanie właściwego systemu preferencji
  • Zasada bezpośredniego transportu
  • Rodzaje dokumentów potwierdzających preferencje (sposób i tryb ich wystawiania)
  • Korzyści uproszczeń celnych w zakresie preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Niepreferencyjne świadectwa pochodzenia
  • Sposób i tryb postępowania przy wystawianiu świadectw pochodzenia
  • Jednorazowa deklaracja dostawcy
  • Długoterminowa deklaracja dostawcy
 • WIP – Wiążąca informacja o pochodzeniu

7. Wartość celna towarów

 • Zasady ustalania wartości celnej towarów

8. Brexit – najważniejsze postanowienia

 • Protokół o Irlandii Północnej
 • Etapy wdrażania kontroli na granicy
 • Bezpieczeństwo i ochrona

9. Uproszczenia celne

 • Rodzaje uproszczeń celnych
 • Kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych

10. AEO – Upoważniony Przedsiębiorca

 • Podstawowe informacje dotyczące statusu AEO
 • Warunki i kryteria przyznawania AEO
 • Korzyści wynikające z posiadania świadectwa AEO

11. Konsultacje z prowadzącym

W celu ustalenia terminu i zakresu szkolenia napisz do mnie na adres: kontakt@prawo-celne.pl