Pobierz Darmowy Ebook “Rozwój Kompetencji w Logistyce i HR: Budowanie Środowiska Pracy Przyszłości”

Status AEO upoważniony przedsiębiorca

Skontaktuj się ze mną jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie ubiegania się o uzyskanie przez Twoją Firmę statusu AEO. W ramach współpracy zapewniam:

 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego,
 • wypełnienie wymaganych sekcji Kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy,
 • przygotowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych potwierdzających przestrzeganie zasad prawa celnego i podatkowego w Twojej Firmie,
 • szkolenia wewnętrzne pracowników z zakresu przepisów dotyczących operacji celnych, AEO oraz w/w procedur wewnętrznych,
 • analizę ryzyka wymaganą do Kwestionariusza AEO,
 • sporządzenie dodatkowych dokumentów (np. opisu działalności gospodarczej, struktury organizacyjnej, itp.),
 • złożenie wniosku o AEO,
 • udział w audycie organów celnych oraz procesie uzyskania statusu AEO,
 • przygotowanie wniosków o pozwolenia na zabezpieczenie generalne, prowadzenie składu celnego.

Chcesz poznać szczegóły, napisz do mnie lub zadzwoń

(+48) 514-925-140, kontakt@prawo-celne.pl

Unijny kodeks celny

Jest podstawowym aktem prawa celnego, które obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej w sposób jednolity. W ramach jego przepisów zostały określone warunki i kryteria jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o nadanie statusu AEO, czyli upoważnionego przedsiębiorcy (z ang. Authorised Economic Operator).

Aby zostać AEO należy być przedsiębiorcą pełniącym określoną rolę w łańcuchu dostaw, tj. przedsiębiorcą zajmującym się działaniami regulowanymi prawem celnym, a także mieć siedzibę w Unii Europejskiej.

Status AEO nadawany jest przez organy celne firmom, które w zakresie swojej działalności zapewniają bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw i ułatwienie legalnej wymiany handlowej.

Przywileje dla AEO – upoważnionego przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którego uznaje się za wiarygodnego w kontekście operacji celnych przysługuje prawo do korzystania z przywilejów na obszarze UE. Przywileje jakie uzyskuje firma posiadająca status AEO to, między innymi:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
 • kontrola poza kolejnością,
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, dających firmie realne oszczędności finansowe,
 • obniżenie kwoty referencyjnej zabezpieczenia generalnego,
 • bezgotówkowe rozliczanie podatku VAT od importu w deklaracji VAT.

Narzędziem służącym uporządkowaniu przygotowania przedsiębiorcy do uzyskania statusu AEO jest Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy.

Uproszczenia celne

Przedsiębiorca AEO otrzymuje je na wniosek, bez konieczności przechodzenia przez audyt celny organów celnych.