Status AEO upoważniony przedsiębiorca

Unijny kodeks celny jest podstawowym aktem prawa celnego, które obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej w sposób jednolity. W ramach jego przepisów zostały określone warunki i kryteria jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o nadanie statusu AEO, czyli upoważnionego przedsiębiorcy (z ang. Authorised Economic Operator).

Aby zostać AEO należy być przedsiębiorcą pełniącym określoną rolę w łańcuchu dostaw, tj. przedsiębiorcą zajmującym się działaniami regulowanymi prawem celnym, a także mieć siedzibę w Unii Europejskiej.

Status AEO nadawany jest przez organy celne firmom, które w zakresie swojej działalności zapewniają bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw i ułatwienie legalnej wymiany handlowej.

Przedsiębiorcy, którego uznaje się za wiarygodnego w kontekście operacji celnych przysługuje prawo do korzystania z przywilejów na obszarze UE. Przywileje jakie uzyskuje firma posiadająca status AEO to, między innymi:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
 • kontrola poza kolejnością,
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, dających firmie realne oszczędności finansowe,
 • obniżenie kwoty referencyjnej zabezpieczenia generalnego,
 • bezgotówkowe rozliczanie podatku VAT od importu w deklaracji VAT.

Narzędziem służącym uporządkowaniu przygotowania przedsiębiorcy do uzyskania statusu AEO jest Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy.

Skontaktuj się ze mną jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie ubiegania się o uzyskanie przez Twoją Firmę statusu AEO. W ramach proponowanej przeze mnie współpracy zapewniam:

 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego
 • Wypełnienie wymaganych sekcji Kwestionariusza samooceny przedsiębiorcy
 • Przygotowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych potwierdzających przestrzeganie zasad prawa celnego i podatkowego w Twojej Firmie
 • Szkolenia wewnętrzne pracowników z zakresu przepisów dotyczących operacji celnych, AEO oraz w/w procedur wewnętrznych
 • Analizę ryzyka wymaganą do Kwestionariusza AEO
 • Sporządzenie dodatkowych dokumentów (np. opisu działalności gospodarczej, struktury organizacyjnej, itp.)
 • Złożenie Wniosku
 • Udział w audycie organów celnych oraz procesie uzyskania statusu AEO
 • Przygotowanie wniosków o pozwolenia na zabezpieczenie generalne, prowadzenie składu celnego

Chcesz poznać szczegóły, napisz do mnie lub zadzwoń

(+48) 514-925-140, kontakt@prawo-celne.pl

lub skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego