Szkolenie online “Prawo celne w praktyce – dokumentacja i formalności celne od podstaw”

 • Zajmujesz się eksportem towarów, ale czujesz, że brak Ci wiedzy związanej z obrotem towarowym w handlu zagranicznym?
 • Szukasz nowych źródeł dostaw surowców, ale nie wiesz z czym wiąże się import towarów z krajów trzecich?
 • Pracujesz pod presją czasu i stresuje Cię brak wiedzy związanej z odprawą celną?
 • Zależy Ci na tym, żeby poznać podstawy prawa celnego by móc rozwijać siebie, swój zespół oraz swoją firmę?

W obecnych czasach modele biznesowe przedsiębiorstw opierają się na międzynarodowym łańcuchu dostaw. Chęć rozwoju i zwiększenia wartości przedsiębiorstwa wymusza konieczność szukania nowych, tańszych źródeł surowców oraz nowych rynków zbytu na całym świecie.

Nieodzownym czynnikiem handlu międzynarodowego są regulacje prawa celnego, ponieważ uczestnictwo w międzynarodowym łańcuchu dostaw wiąże się z koniecznością prawidłowego wypełniania formalności celnych, czyli operacji, które muszą być załatwione w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego, a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Brak znajomości podstawowych zagadnień związanych z przepisami prawa celnego, międzynarodowego obrotu handlowego, podstaw funkcjonowania w handlu zagranicznym z punktu widzenia formalności celnych może być źródłem niepotrzebnych błędów w dokumentacji celnej i podatkowej, problemów związanych z odprawą celną oraz frustracji odpowiedzialnych za nie pracowników.

Zdobądź praktyczną wiedzę o tym, jak wygląda postępowanie w międzynarodowej wymianie towarowej związane z prawem celnym, podatkiem VAT oraz ograniczeniami w obrocie towarowym, a także możliwościami jakie dają przepisy celne, by formalności stały się prostsze, a czas odprawy krótszy.


Program szkolenia obejmuje podstawy prawa celnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

 • importem, eksportem oraz tranzytem towarów (tranzyt unijny T1, T2, WPT, karnety TIR, ATA)
 • zgłoszeniem celnym
 • elementami kalkulacyjnymi zgłoszenia celnego: wartość celna, pochodzenie i klasyfikacja taryfowa towarów (Systemy HS, CN, TARIC, ISZTAR 4)
 • wymaganą dokumentacją celną (EAD, TAD, RN, MRN, IE599, ZC299)
 • zmian w handlu Unii Europejskiej z Wielką Brytanią
 • uproszczeń celnych związanych z odprawą celną towarów
 • rejestracją w usłudze e-Klient (PUESC)

Podczas szkolenia omówię podstawowe informacje dotyczące obsługi celnej w Polsce i Unii Europejskiej oraz podstawowe definicje wynikające z przepisów prawa celnego. Przedstawię jak krok po kroku wygląda odprawa celna oraz pokażę i omówię przykładowe zgłoszenia celne. Dowiesz się również co dzieje się z towarem od momentu zakupu od dostawcy do momentu dostawy do magazynu surowców odbiorcy towarów. Pomogę Ci zrozumieć na czym polegają procedury specjalne na przykładzie uszlachetniania czynnego i tranzytu, abyś mógł z nich korzystać w swojej firmie. Na podstawie przykładów wyjaśnię jak poprawnie klasyfikować towary i jak określać ich pochodzenie, by móc korzystać z preferencyjnych, czyli obniżonych lub zerowych stawek celnych.


Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników firm produkcyjnych, logistycznych i transportowych, związanych z łańcuchem dostaw (działu zakupów, sprzedaży, logistyki, księgowości, obsługi celnej).

Zapisz się na szkolenie “Prawo celne w praktyce – dokumentacja i formalności celne od podstaw” jeśli:

 • zależy Ci na zdobyciu fundamentów, czyli wiedzy o tym jak wygląda międzynarodowa wymiana handlowa z punktu widzenia operacji celnych
 • chcesz posiadać praktyczną wiedzę na temat procesów w łańcuchu dostaw oraz wymaganych dokumentów i formalności od momentu zamówienia do dostawy na produkcję
 • chcesz rozwijać siebie i swoją firmę i masz dość stresu wynikającego z przeświadczenia, że prawo celne jest jakąś tajemną wiedzą

PROGRAM szkolenia “Prawo celne w praktyce – dokumentacja i formalności celne od podstaw”:

MODUŁ 1 – PODSTAWY OBSŁUGI CELNEJ W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

MODUŁ 2 – PODSTAWY STOSOWANIA PRAWA CELNEGO

MODUŁ 3 – PROCEDURY ZWYKŁE UNIJNEGO KODEKSU CELNEGO

MODUŁ 4 – PROCEDURY SPECJALNE UNIJNEGO KODEKSU CELNEGO

MODUŁ 5 – ZGŁOSZENIE CELNE I DOKUMENTACJA CELNA

MODUŁ 6 – TARYFA CELNA UNII EUROPEJSKIEJ

MODUŁ 7 – POCHODZENIE TOWARÓW

MODUŁ 8 – BREXIT – NAJWAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA


AGENDA szkolenia “Prawo celne w praktyce – dokumentacja i formalności celne od podstaw”:

Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

8:45 – 9:00 – logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – moduł szkoleniowy

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – moduł szkoleniowy

12:15 – 12:45 – przerwa na lunch

12:45 – 14:15 – moduł szkoleniowy

14:15 – 14:30 – przerwa

14:30 – 16:00 – moduł szkoleniowy


W cenie szkolenia otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe w formacie pdf
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu