Szkolenie online “Intrastat w praktyce”

 • Jesteś osobą odpowiedzialną za sprawozdawczość INTRASTAT i potrzebne Ci usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy?
 • A może dopiero zaczynasz przygotowywać i wysyłać deklarację i nie wiesz od czego zacząć?
 • Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących przygotowywania i wysyłania deklaracji?

Zapraszam na szkolenie online “INTRASTAT w praktyce” 09.12.2021

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość INTRASTAT, które potrzebują zdobycia wiedzy bądź też jej usystematyzowania i pogłębienia oraz praktycznych umiejętności z zakresu stosowania obowiązujących przepisów dotyczących przygotowywania i wysyłania deklaracji.


Program szkolenia “Intrastat w praktyce” obejmuje cały proces sporządzania, wypełniania i wysyłania deklaracji INTRASTAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z PRAWIDŁOWĄ KLASYFIKACJĄ CELNĄ towarów oraz obsługą aplikacji ist@t:

 • progi statystyczne Intrastat dla przywozu i wywozu towarów
 • omówienie rodzajów obrotów handlowych podlegających sprawozdawczości INTRASTAT (WDT, WNT)
 • formę zgłoszeń Intrastat, zgłoszenia zerowe,
 • Przedstawicielstwo celne
 • INCOTERMS – warunki dostawy towarów
 • Rodzaje transakcji na potrzeby sprawozdawczości Intrastat
 • Klasyfikację celną towarów wg Wspólnej Taryfy Celnej i Nomenklatury Scalonej, pochodzenie towarów, wartość fakturową i wartość statystyczną towarów
 • Korektę zgłoszenia i kontrolę celno-skarbową zgłoszenia Intrastat
 • obsługę aplikacji ist@t służącą do sporządzania deklaracji Intrastat
 • uproszczenia w Intrastat
 • rejestracją w usłudze e-Klient (PUESC)
 • najnowsze zmiany w 2022 r.

Podczas szkolenia omówię podstawowe informacje dotyczące transakcji wewnątrzunijnych podlegających deklaracji INTRASTAT oraz podstawowe obowiązki podmiotów wynikające z przepisów prawa celnego. Przedstawię jak krok po kroku wygląda sporządzanie danych deklaracji oraz pokażę i omówię przykładowe zgłoszenia Intrastat. Nauczę Cię jak wypełniać poszczególne pola deklaracji, a także jak poprawnie klasyfikować towary oraz jak określać ich wartość i pochodzenie. Wyjaśnię różnicę w wypełnianiu deklaracji w zależności od przekroczonego progu oraz omówię obsługę aplikacji ist@t.

Zapisz się na szkolenie “INTRASTAT w praktyce” by dowiedzieć się:

 • jakie przepisy i zasady obowiązują w sprawozdawczości Intrastat
 • jakie dane oraz dokumenty należy zgromadzić do deklaracji Intrastat
 • jak w praktyce przygotować swój własny warsztat, by wypełnić ją prawidłowy sposób
 • jak prawidłowo określać kody taryfy celnej, pochodzenie oraz wartość statystyczną towarów
 • z jakich programów komputerowych skorzystać, by usprawnić sobie pracę
 • w jaki sposób komunikować się z organami celnymi
 • kiedy i w jaki sposób dokonać korekty zgłoszenia
 • jak dokumentować i wyjaśniać ewentualne różnice między deklaracją Intrastat a deklaracją VAT
 • jak wygląda kontrola celno-skarbowa

Bądź na bieżąco – poznaj najnowsze zmiany w przepisach Intrastat, które zaczną obowiązywać w 2022 roku! Zainwestuj w siebie i zapisz się na szkolenie “Intrastat w praktyce” już teraz!

W cenie szkolenia otrzymasz:

 • materiały szkoleniowe w formacie pdf
 • nagrania ze szkolenia dostępne przez 365 dni na platformie kursowej
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu


PROGRAM szkolenia “INTRASTAT w praktyce”:

MODUŁ 1 – PODSTAWY DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI INTRASTAT

MODUŁ 2 – PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SPRAWOZDAWCZOŚCI INTRASTAT

MODUŁ 3 – ZGŁOSZENIA INTRASTAT

MODUŁ 4 – ZASADY WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PÓL DEKLARACJI

MODUŁ 5 – SZCZEGÓLNE PRZYPADKI POSTĘPOWANIA

MODUŁ 6 – KOREKTA DEKLARACJI INTRASTAT

MODUŁ 7 – PRZESYŁANIE DEKLARACJI

MODUŁ 8 – KONTROLA ORGANÓW CELNO-SKARBOWCH

MODUŁ 9 – JAK UNIKAĆ BŁĘDÓW W DEKLARACJI INTRASTAT

MODUŁ 10 – ZGŁOSZENIA INTRASTAT A BREXIT

AGENDA szkolenia ” INTRASTAT w praktyce “:

Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.

8:45 – 9:00 – logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – moduł szkoleniowy

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – moduł szkoleniowy

12:15 – 12:45 – przerwa na lunch

12:45 – 14:15 – moduł szkoleniowy

14:15 – 14:30 – przerwa

14:30 – 16:00 – moduł szkoleniowy