Szkolenie online “Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego”

Elementy kalkulacyjne są podstawą do właściwego określenia należności celnych. Szkolenie zostało stworzone tak, aby w przystępny sposób przekazać kluczowe informacje na temat zasad klasyfikowania towarów, określania i dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz prawidłowego ustalania wartości celnej.

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w obsługę zgłoszeń celnych, tj. pracowników, działu celnego, księgowości, logistyki, zakupów, handlowego.

Celem szkolenia jest:

• Podniesienie świadomości uczestników w zakresie przepisów celnych obowiązujących przy ustalaniu elementów kalkulacyjnych należności celnych
• Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat reguł klasyfikacji celnej towarów, reguł pochodzenia rozliczania reklamacji, zwrotów oraz rabatów i bonusów związanych z umowami na zakup materiałów oraz sprzedaż produktów firmy, a także ich wpływ na kalkulację wartości celnej w zgłoszeniu celnym.

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych

Program szkolenia  

 1. Międzynarodowy obrót towarowy
 • Dług celny w przywozie
 • Zgłoszenie celne importowe i jego elementy kalkulacyjne
  • Wspólna taryfa celna
  • Pochodzenie towarów
  • Wartość celna towarów
 1. Taryfa celna Unii Europejskiej
 • Budowa kodu Taryfy celnej
  • Systemy HS, CN, TARIC, ISZTAR 4
 • Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej
 • Klasyfikacja taryfowa towarów
  • Postępowanie w klasyfikacji towaru wg kodu taryfy celnej
  • Klasyfikacja w praktyce – zadania praktyczne przygotowane przez prowadzącą i zgłoszone przez uczestników
 • WIT – wiążąca informacja taryfowa
 1. System preferencji Unii Europejskiej
 • Omówienie zapisów umów UE z krajami trzecimi
 1. Pochodzenie towarów
 • Środki polityki handlowej
 • Reguły ustalania pochodzenia towarów
 • Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia towarów
  • Ustalanie właściwego systemu preferencji
  • Zasada bezpośredniego transportu
  • Rodzaje dokumentów potwierdzających preferencje (sposób i tryb ich wystawiania)
  • Korzyści uproszczeń celnych w zakresie preferencyjnego pochodzenia towarów
  • Zadania praktyczne
 • Niepreferencyjne świadectwa pochodzenia
  • Sposób i tryb postępowania przy wystawianiu świadectw pochodzenia
  • Jednorazowa deklaracja dostawcy
  • Długoterminowa deklaracja dostawcy
 • WIP – Wiążąca informacja o pochodzeniu
 1. Wartość celna towarów
 • Metody ustalania wartości celnej
  • Metoda wartości transakcyjnej
  • Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych
  • Metoda wartości jednostkowej
  • Metoda wartości kalkulowanej
 • Elementy wliczane i niewliczane do wartości celnej
  • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego, potwierdzające wartość celną towarów
  • Korekty, bonusy, rabaty, reklamacje, honoraria, tantiemy autorskie, opłaty licencyjne, koszty transportu i ubezpieczenia, opłaty załadunkowe, manipulacyjne
 • INCOTERMS, a wartość statystyczna w zgłoszeniu celnym importowym i eksportowym
 • Obowiązek sprostowania zgłoszenia celnego
 1. Konsultacje z prowadzącym