Szkolenie: “Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego”

Dostępne terminy w 2023 r.: 1 marca, 19 kwietnia, 21 czerwca
Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, godz. 9:00 – 16:00 (8 godzin dydaktycznych)
Cena szkolenia 750 zł + VAT (922,50 zł z VAT)

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu “Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego”?

Elementy kalkulacyjne w prawie celnym to pojęcie odnoszące się do głównych składowych zgłoszenia celnego, które mają bezpośredni wpływ na wysokość wyliczanych należności celno-podatkowych.

Celem szkolenia jest

 • podniesienie świadomości celnej uczestników w zakresie przepisów celnych obowiązujących przy ustalaniu elementów kalkulacyjnych należności celnych, a także ich wpływ na kalkulację wartości celnej w zgłoszeniu celnym.
 • usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników na temat reguł klasyfikacji celnej towarów, reguł pochodzenia niepreferencyjnego i preferencyjnego towarów, wartości celnej towarów, rozliczania reklamacji, zwrotów oraz rabatów i bonusów związanych z umowami na zakup materiałów oraz sprzedaż produktów firmy.

Podczas szkolenia omówię zasady dotyczące stosowania prawa celnego w obrocie międzynarodowym towarów, odnoszące się do zgłoszenia celnego i jego elementów kalkulacyjnych, a także stawek celnych stosowanych w imporcie towarów. Wyjaśnię reguły określania kodów taryfy celnej.

Poznasz reguły pochodzenia niepreferencyjnego i zasady dokumentowania. Dowiesz się określać reguły pochodzenia preferencyjnego, by móc skorzystać z preferencyjnych, czyli obniżonych lub zerowych stawek celnych. Na podstawie schematu postępowania, pokażę Ci jak krok po kroku wygląda postępowanie w określaniu pochodzenia towarów. Pomogę Ci zrozumieć na czym polega system preferencji Unii Europejskiej i jak z niego korzystać w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, zarówno po stronie zakupu surowców jak i wysyłce gotowych produktów.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu “Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego”?

Szkolenie jest skierowane do osób zaangażowanych w obsługę zgłoszeń celnych lub biorących udział w międzynarodowym łańcuchu dostaw, tj. pracowników działu celnego, księgowości, logistyki, spedycji, zakupów, sprzedaży.


Program szkolenia obejmuje przepisy prawa celnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

 • zgłoszeniem celnym (dokument SAD)
 • klasyfikacją celną towarów (Systemy HS, CN, TARIC, ISZTAR 4)
 • regułami pochodzenia niepreferencyjnego i preferencyjnego
 • wartością celną towarów
 • uproszczeń celnych związanych z elementami kalkulacyjnymi zgłoszenia celnego
 • obsługą Przeglądarki taryfowej PUESC
 • kontrolą zgłoszenia celnego przez organy celno-skarbowe
Wyjaśnię Ci zasady określania wartości celnej towarów metodą transakcyjną. Poznasz definicję ceny faktycznie zapłaconej za towar, elementy, z których których składa się wartość transakcyjna oraz elementy, których nie należy wliczać do wartości celnej przywożonych do UE towarów. Wyjaśnię Ci jak postępować w szczególnych przypadkach dotyczących wartości celnej, takich jak rozliczanie reklamacji, zwrotów oraz rabatów i bonusów związanych z umowami na zakup materiałów oraz sprzedaż produktów firmy. Nauczę Cię jaka jest różnica pomiędzy wartością transakcyjną a statystyczną towarów. Poznasz także zastępcze metody określania wartości celnej.

W ramach zapisu na szkolenia CUSTOMS COMPLIANCE dostępne są rabaty:

 • 5 % – przy zapisie 2 osób lub zapisie na 2 dowolne szkolenia Customs Compliance
 • 10 % – przy zapisie 3 osób lub zapisie na 3 dowolne szkolenia Customs Compliance
 • 15 % – przy zapisie 4 lub więcej osób lub zapisie na 4 lub więcej dowolnych szkoleń Customs Compliance

Program szkolenia “Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego”:

1 – PODSTAWY PRAWA CELNEGO W MIEDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM

 • Podstawa prawna elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego
 • Dług celny w przywozie
 • Zgłoszenie celne w przywozie
 • Kontrola zgłoszenia celnego
 • Rodzaje stawek celnych
 • Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego – podstawowe informacje

2 – WSPÓLNA TARYFA CELNA

 • Taryfa celna Unii Europejskiej
 • Nomenklatura scalona (CN), System Zharmonizowany (HS)
 • Struktura kodów TARIC
 • Przeglądarka taryfowa PUESC
 • Drzewo taryfy celnej
 • Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury scalonej
 • Postępowanie w klasyfikacji taryfowej towarów
 • Wiążąca Informacja Taryfowa WIT

3 – NIEPREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARÓW

 • Klauzula Największego Uprzywilejowania
 • Reguły niepreferencyjnego pochodzenia towarów
 • Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów

4 – PREFERENCYJNE POCHODZENIE TOWARÓW

 • System preferencji Unii Europejskiej
 • Reguły preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Zasady obowiązujące przy potwierdzaniu preferencyjnego pochodzenia towarów
 • Dokumenty potwierdzające preferencyjne pochodzenie towarów (świadectwa pochodzenia EUR.1)
 • Uproszczenia w zakresie pochodzenia (deklaracja eksportera)
 • Kumulacja pochodzenia
 • Deklaracje dostawcy: jednorazowa, długoterminowa, INF4
 • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu WIP

5 – WARTOŚĆ CELNA TOWARÓW

 • Wartość transakcyjna
 • Cena faktycznie zapłacona lub należna
 • Elementy wliczane do wartości transakcyjnej
 • Elementy niewliczane do wartości transakcyjnej
 • Przypadki szczególne dotyczące wartości transakcyjnej
 • Zastępcze metody ustalania wartości celnej
 • Wartość statystyczna w zgłoszeniu celnym

6 – ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

AGENDA* szkolenia “Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego”:

8:45 – 9:00 – czas na logowanie się uczestników

9:00 – 10:30 – moduł szkoleniowy

10:30 – 10:45 – przerwa

10:45 – 12:15 – moduł szkoleniowy

12:15 – 12:45 – przerwa

12:45 – 14:15 – moduł szkoleniowy

14:15 – 14:30 – przerwa

14:30 – 15:00 – moduł szkoleniowy

* Podane w agendzie godziny przerw mają charakter orientacyjny i mogą ulec nieznacznej zmianie.


W cenie szkolenia otrzymasz:

materiały szkoleniowe w formacie pdf

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

wsparcie podczas indywidualnej konsultacji (60 min)


O prowadzącej – mgr inż. Agnieszka Kowalska

Agnieszka Kowalska