Nowy Katalog Szkoleń Customs Compliance na 2024 rok jest już dostępny!

Jak Skrócić Czas Kontroli Celnych i Uniknąć Kar za Niezgodności w Dokumentacji Celnej?

Praca w firmie produkcyjnej, która zajmuje się obrotem towarowym, niesie ze sobą wiele wyzwań. Jednym z najpoważniejszych problemów, z którymi pracownicy takich firm się borykają, są długotrwałe kontrole celne. Te przeprowadzane przez organy celno-skarbowe działania mogą wydłużyć proces dostawy towarów, generować dodatkowe koszty i narazić firmę na ryzyko niezgodności z przepisami prawa celnego. W tym artykule omówimy, dlaczego długotrwałe kontrole celne stanowią problem, jakie są rodzaje, terminy i zasady tych kontroli, oraz jakie praktyczne rozwiązania pomogą uzyskać szybką i sprawną obsługę celną, aby spełnić marzenie o wydajniejszej kontroli celnej i uniknąć konsekwencji karnych za niezgodności w dokumentacji celnej.

Dlaczego Kontrole Celne Są Problemem?

Kontrole celne stanowią integralną część procesu międzynarodowego obrotu towarowego. Organy celno-skarbowe przeprowadzają je, aby upewnić się, że towar jest zgodny z przepisami prawa celnego, podatkowymi i innymi regulacjami. Kontrole celne dotyczą towarów o nieunijnym statusie celnym, które wjeżdżają na obszar celny Unii Europejskiej, wyjeżdżają z obszaru celnego UE lub są przez ten obszar przewożone. Kontrolom celnym mogą podlegać również towary nieunijne, które są w UE przetwarzane lub składowane. Jednak co to oznacza w praktyce?

Głównym celem kontroli celnych w imporcie jest zapewnienie, że objęte zgłoszeniem celnym towary są bezpieczne i zgodne z przepisami. W praktyce oznacza to, że organy celno-skarbowe sprawdzają, czy nie ma wśród nich niebezpiecznych czy nielegalnych rzeczy, które mogłyby zaszkodzić ludziom, zwierzętom, środowisku lub ekonomii UE. Do kontroli wybierane są zgłoszenia, w przypadku których mogłoby dojść do zaniżania wartości celnej lub zastosowania niepoprawnej stawki celnej w wyniku błędnego kodu taryfy celnej, bądź też stosowania preferencji bez odpowiedniego potwierdzenia pochodzenia towarów. Zatem kontrole mają zapobiegać występowaniu błędów w rozliczeniach celnych i chronić finanse Unii oraz państw członkowskich.

Kontrole celne to nie tylko sprawdzanie towarów w imporcie, ale także w eksporcie. W przypadku eksportu, organy celno-skarbowe koncentrują się na wykrywaniu towarów, które są strategiczne lub mają podwójne zastosowanie. To oznacza, że kontroli podlegają towary, które mogą być wykorzystane zarówno do celów cywilnych, jak i militarnych. W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy świat stoi w obliczu różnych zagrożeń, kontrolowanie takich towarów jest niezwykle istotne, aby zapobiec ich nielegalnemu przemieszczaniu się.

Dodatkowo, kontrole celne mają również miejsce w innych procedurach celnych, np. w tranzycie towarów nieunijnych przez obszar celny UE. Kontrole służą do zapewnienia stałego nadzoru celnego nad towarami, które wciąż są uważane za towary nieunijne pod względem celnym. Oznacza to, że nadal podlegają one opłatom celnym, jeśli zostaną utracone w trakcie przemieszczania się przez teren Unii Europejskiej. Kontrole w tranzycie mają zatem na celu ochronę interesów finansowych Unii i państw członkowskich oraz zapobieganie nielegalnym operacjom na obszarze celnym UE.

Choć kontrole celne mają uzasadnione cele, często stają się problemem dla firm produkcyjnych, z wielu powodów. Mogą być to takie problemy jak:

 1. Opóźnienia w Dostawach: Kontrole celne mogą znacząco opóźnić dostawy towarów, co wpływa na terminowość realizacji zamówień klientów.
 2. Dodatkowe Koszty: Proces kontrolny wiąże się z opłatami celnymi, co zwiększa koszty transakcji handlowych.
 3. Ryzyko Błędów: W trakcie kontroli mogą wyjść na jaw niezgodności w dokumentacji celnej, co może prowadzić do konsekwencji karnych.
 4. Skomplikowana Dokumentacja: Tworzenie i utrzymanie kompleksowej dokumentacji celnej jest czasochłonne i wymaga wiedzy specjalistycznej.

Rodzaje i Terminy Kontroli Celnych

Kontrole celne mogą mieć różne formy i obejmować różne obszary działalności firmy. Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęściej spotykanych rodzajów i terminów kontroli celnych:

 1. Kontrole Dokumentów Celnych: Organ celnoskarbowy sprawdza kompletność i zgodność dokumentacji celnej w trakcie zgłoszenia. Często odbywają się na granicy lub w miejscu docelowym. Kontrola dokumentacji celnej może odbywać się także po fakcie zgłoszenia celnego, kiedy to najczęściej nie mamy już do dyspozycji towarów. Organy celno-skarbowe porównują wtedy takie same lub podobne transakcje z dłuższego zakresu czasu tak, aby sprawdzić, czy zawsze te same towary są zgłaszane w ten sam sposób, czyli czy zawsze stosujemy jednolite i prawidłowe kody celne, pochodzenie towarów oraz czy w ten sam jednolity i prawidłowy sposób obliczamy wartość celną towarów.
 2. Kontrole Fizyczne: Celnicy sprawdzają fizycznie towar, aby potwierdzić jego zgodność z dokumentami celnymi. To może znacząco wydłużyć czas przejścia przez granicę.
 3. Kontrole Wzorców i Jakości: Dotyczą one jakości i zgodności produktów z normami technicznymi oraz bezpieczeństwa. W przypadku przeprowadzenia tego typu kontroli mogą być pobrane próbki towarów podlegającym zgłoszeniu.
 4. Kontrole Statystyczne: Losowe kontrole, którym podlegają niektóre przesyłki.

Terminy kontroli celnych mogą być zaplanowane lub niezaplanowane, co wpływa na gotowość firmy do ich przeprowadzenia. Planowane kontrole można często przygotować, co pomaga zminimalizować opóźnienia. W przypadku gdy firma posiada status AEO – upoważniony przedsiębiorca, w ramach korzyści, o których mówią przepisy unijnego kodeksu celnego, firma może podlegać mniejszej liczbie kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, przeprowadzić kontrolę poza kolejnością lub być potraktowana priorytetowo w przypadku kontroli oraz wybrać miejsce przeprowadzenia kontroli.

Praktyczne Rozwiązania

Aby uniknąć frustracji związanych z długotrwałymi kontrolami celnymi i minimalizować ryzyko niezgodności dokumentacji celnej, firma produkcyjna może zastosować kilka praktycznych rozwiązań:

 1. Optymalizacja Procesów Celnych: Weryfikacja najważniejszych elementów zgłoszenia celnego, sprawdzenie i zoptymalizowanie procesów celnych oraz współpraca w wiarygodnymi partnerami w ramach odpraw celnych może znacząco przyspieszyć ich przetwarzanie.
 2. Przygotowanie Dokumentów: Staranne przygotowanie i skompletowanie dokumentacji celnej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest kluczowe.
 3. Szkolenie Personelu: Regularne szkolenie pracowników ds. celnych w zakresie aktualnych przepisów i procedur pomaga unikać błędów.
 4. Wsparcie Doradców Celnych: Wynajęcie specjalistów ds. celnych lub korzystanie z usług firm doradczych może pomóc w skutecznej obsłudze celnego procesu.
 5. Uzyskanie Statusu AEO – przygotowanie do złożenia wniosku o nadanie statusu AEO poprawia procesy celne w firmie, a uzyskanie AEO daje dostęp do uproszczeń celnych oraz poprawia wiarygodność firmy w wypełnianiu przepisów celnych, co znacząco zmniejsza liczbę błędów w dokumentacji i kontroli celnych.

Podsumowanie

Długotrwałe kontrole celne mogą być poważnym problemem dla firm produkcyjnych, ale można sobie z nimi radzić. Działając zgodnie z przepisami i stosując praktyczne rozwiązania, można uzyskać szybką i sprawną obsługę celną oraz uniknąć kar za niezgodności w dokumentacji celnej. Praca nad optymalizacją procesów celnych i odpowiednie przygotowanie to klucze do osiągnięcia marzenia o wydajniejszej kontroli celnej i sukcesie w międzynarodowym handlu.

#CelneSzkolenia #CelneNewsy #prawocelne #kontrolecelne #optymalizacja #procedurycelne #dokumentacjacelna