Nowy Katalog Szkoleń Customs Compliance na 2024 rok jest już dostępny!

Poruszanie się po złożonym świecie międzynarodowego obrotu towarowego: 5 kroków do przestrzegania prawa celnego

Nie jest tajemnicą, że w dzisiejszym globalnym świecie handel międzynarodowy odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym. Nie ma też wątpliwości, że firmy zaangażowane w międzynarodową wymianę towarów muszą spełniać wiele wymagań, w tym związanych z przepisami prawa celnego. Zrozumienie przepisów i pojęć związanych z prawem celnym staje się więc niezwykle istotne dla pracowników biznesowych, którzy mają kontakt z towarami, uczestnicząc w międzynarodowym łańcuchu dostaw w codziennej pracy. W tym artykule przybliżę 18 kluczowych pojęć związanych z prawem celnym, które powinien znać każdy pracownik firmy produkcyjnej, handlowej czy logistycznej.

Uczestniczysz w międzynarodowym handlu? Sprawdź co zrobić, aby w 5-ciu krokach upewnić się czy masz kontrolę nad przestrzeganiem prawa celnego

Krok 1: Sprawdź poziom znajomości prawa celnego w swojej firmie

Zrozumienie prawa celnego ma kluczowe znaczenie dla firm zaangażowanych w międzynarodowy handel towarami. Prawo celne reguluje proces importu i eksportu towarów, określa stawki celne, podatki importowe, czyli VAT i akcyzę oraz inne opłaty związane z przewozem towarów przez granicę celną Unii Europejskiej, a także ograniczenia lub zakazy przywozu lub wywozu towarów. Niezrozumienie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kary finansowe, opóźnienia w dostawach, a nawet utrata reputacji firmy.

Nie każdy jednak wie, że prawo celne to nie tylko ograniczenia i przepisy do wykonania. Unijny kodeks celny przewiduje wiele uproszczeń i ułatwień, które mają nie tylko skrócić czas odprawy celnej czy zmniejszyć liczbę obowiązków pracownikom, ale przede wszystkim to możliwości obniżenia wysokości należności, zmniejszenie liczby formalności celnych, przedłużenie czasu na spłatę długu celnego, a co za tym idzie, ogromne korzyści w postaci oszczędności finansowych dla firmy.

Krok 2: Postaw na zrozumienie przepisów i terminologii prawnej celnej , by wykorzystać je w swojej działalności

Aby móc skutecznie działać w międzynarodowym łańcuchu dostaw, prawo celne nie może stanowić trudność dla właścicieli i pracowników firm zaangażowanych w międzynarodową wymianę towarową. Przykłady terminów, od których warto zacząć zgłębianie podstaw prawa celnego, to:

 • Deklaracja celna: Dokument, który zawiera informacje na temat importowanych lub eksportowanych towarów oraz służy do celów celnych.
 • Cła importowe: Należności pobierane przez organy celne w związku z wprowadzeniem towarów nieunijnych na rynek UE.
 • VAT importowy: Podatek VAT pobierany przy imporcie towarów.
 • Odpowiedzialność celna: Obowiązek spełniania wymagań prawnych związanych z klasyfikacją celną i przewozem towarów.
 • System Zharmonizowany (HS): System klasyfikacji towarów stosowany na całym świecie w celu ułatwienia wymiany handlowej.
 • Optymalizacja celna: Proces optymalizacji procesów celnych w celu zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów oraz zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i podatkowego.
 • Intrastat: System zbierania informacji statystycznych o handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • Skład celny: Miejsce, w którym towary mogą być przechowywane bez konieczności zapłaty cła do momentu ich wywozu.
 • Certyfikat pochodzenia towarów: Dokument potwierdzający, że dany towar pochodzi z określonego kraju.
 • Ryzyko celne: Potencjalne zagrożenie związane z niezgodnością z przepisami celno-podatkowymi.
 • Upoważniony Przedsiębiorca AEO: Przedsiębiorca, który spełnia określone kryteria i otrzymuje uprawnienia do korzystania z uproszczeń w procesach celnych.
 • Procedura uproszczona: Uproszczone zgłoszenie celne, które umożliwia szybszą odprawę towarów.
 • Dopuszczenie do obrotu: Procedura celna, w której towary są dopuszczone do obrotu na rynku unijnym i można z nich korzystać bez żadnych ograniczeń.
 • Dokumenty wymagane przy imporcie i eksporcie: Dokumenty niezbędne do przewozu towarów przez granicę celną.
 • Certyfikaty sanitarne i fitosanitarne: Certyfikaty świadczące o spełnieniu wymagań sanitarnych lub fitosanitarnych dla konkretnego towaru.
 • Zabezpieczenia Generalne: Uproszczenie celne, które pozwala na przedłużenie terminu płatności należności celno-podatkowych i skraca czas odprawy celnej.

Krok 3: Poznaj zasady optymalnego zarządzania odpowiedzialnością celną

Odpowiedzialność celna jest istotnym aspektem zarządzania firmą w międzynarodowym obrocie towarowym. Firmy muszą być świadome swoich obowiązków, związanych z rolą jaką pełnią w łańcuchu dostaw i wynikającej z niej przepisów celnych. Zarządzanie odpowiedzialnością celną obejmuje m.in.:

 • Dokładne i poprawne wypełnianie deklaracji celnych.
 • Monitorowanie zmian w przepisach celnych i dostosowanie procedur wewnętrznych do nowych wymagań.
 • Utrzymywanie wysokich standardów spełniania przepisów prawa celnego i podatkowego w działalności firmy poprzez systematyczne audyty i kontrole wewnętrzne.
 • Współpraca z wiarygodnymi partnerami biznesowymi w celu zapewnienia zgodności z przepisami celno-podatkowymi.
 • Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu prawa celnego w celu podnoszenia kompetencji pracowników i utrzymania ich wysokiej świadomości celnej.

Krok 4: Poszukaj wiarygodnych źródeł informacji i znaczenia terminów prawa celnego

Prawo celne ze względu na sporą trudność w zrozumieniu może wydawać się dla Ciebie bezkresnym morzem. Jeszcze 10 lat temu, gdy zaczynałam pracę w firmie produkcyjnej miałam podobne odczucia. Jednak teraz wiem, że tę wiedzę da się opanować, ponieważ mnie się to udało i już od ponad 3 lat ucząc prawa celnego podczas szkoleń Customs Compliance Business Training i przeszkoliłam ponad 500 osób.

Wiem również, że ogólnie istnieje duża potrzeba stworzenia wartościowego źródła wyjaśnienia pojęć, czyli pewnego rodzaju słownika terminów prawa celnego, który będzie dostępny dla wszystkich. Taki słownik ułatwiłby pracownikom biznesowym zrozumienie terminologii związanej z prawem celnym i przyczyniłby się do poprawy zgodności z przepisami.

Mam zatem przyjemność ogłosić, że na naszym blogu prawo-celne.pl uruchomimy stałą zakładkę zawierającą Słownik Terminów Prawa Celnego. Jako specjalistka w dziedzinie prawa celnego i bezpieczeństwa łańcucha dostaw, osobiście będę umieszczać tam wyjaśnienia do nowego pojęcia z zakresu prawa celnego. Zachęcam do regularnego korzystania z tego źródła wiedzy.

Krok 5: Stawiaj na sprawdzone szkolenia z prawa celnego

W celu pogłębienia wiedzy z zakresu prawa celnego, zachęcam wszystkich pracowników biznesowych do uczestnictwa w prowadzonych przeze mnie szkoleniach Customs Compliance Business Training. Zapewniam, że moje szkolenia dostarczą praktycznej wiedzy i umiejętności, które będą przydatne w codziennej pracy związanej z prawem celnym. Prawidłowe zrozumienie przepisów celnych i terminologii celnej jest kluczowe dla skutecznego działania w międzynarodowym handlu towarami.

Podsumowanie

Znajomość prawa celnego jest niezwykle ważna dla firm zaangażowanych w międzynarodowy handel towarami. Klasyfikacja celna i związane z nią przepisy regulują wiele aspektów importu i eksportu, takich jak stawki celne, podatki importowe, VAT importowy oraz inne opłaty. W tym artykule zostało omówionych 18 kluczowych pojęć związanych z prawem celnym, które powinien znać każdy pracownik biznesowy. Zachęcam do korzystania z naszego Słownika Terminów Prawa Celnego oraz uczestnictwa w szkoleniach z prawa celnego, aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w międzynarodowym łańcuchu dostaw.

Zapraszamy do nauki! – Nie czekaj, zacznij już teraz swoją przygodę z prawem celnym.

Agnieszka Kowalska
Twoje wsparcie w sprawach celnych